Здравноосигурително дружество ДЗИ АД

Здравноосигурително дружество ДЗИ АД

София 1000, бул. "Цар Освободител" №6,

тел/факс: (+359 2) 9819032

ДЗИ Здравно Застраховане, специализирано в доброволното здравно осигуряване, също е част от богатото застрахователно портфолио. През 2003 г.  ДЗИ съвместно с Военно-медицинска академия, Съюза на българските автомобилисти и “Ер бан” АД инвестира в създаването на първата в България система за спешна медицинска помощ по въздуха.

Новата услуга се използва приоритетно от клиентите. Главната цел е създаването на съвременна летателно-експлоатационна база с диспечерски център за цялата страна, която да осигурява бързо придвижване при спешна необходимост. Разполага с екип от изключителни медицински експерти, благодарение на които може да предложи и съдействие на специализираните държавни органи и частни организации.

След сключен договор с Военно-медицинска академия “Ер бан” ще предлага услуги в страната, свързани със спасителни и медицински полети до най-близката болница, спасителни операции, водени от Планинската контролно-спасителна служба, полети за издирване и откриване на изчезнали лица съвместно с полицията, евакуационни и превантивни операции при наличие на животозастрашаващи фактори.

Дейностите, които ще се предлагат за чужбина, са експертни медицински консултации при медицински проблеми, възникнали в чужбина, както и репатрационни полети по медицински причини.


 

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА Здравноосигурително дружество ДЗИ АД
Д-р Валентин Ангелов
Д-Р ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ

Изпълнителен директор и Член на УС
Д-р Валентин Ангелов е роден в гр. Кюстендил на 13.05.1961 г. Завършил е Висш медицински институт гр. София, специалност „Медицина”, „Анестизиология, реанимация и интензивна терапия”, Свободен докторант към катедра „Социална медицина” и НБУ – Магистър по „Здравен мениджмънт и управлнеие в здравеопазването”.
Работил е в УМБАЛ „Св.Екатерина” – гр. София като гл. асистент в КАРИЛ, управител на МСЦ „Закрила” ЕООД – гр. София; директор по медицински системи на ЗОАД „ДЗИ” АД; изпълнителен директор на което сега е.
Има специализации през 2002 г. – ААМР – САЩ гр. Де Мойн щата Айова – „Изработване на здравноосигурителни продукти” и през 2004 г. в Англия – гр. Старфоршир – „Организация на спешната помощ”.
Принцип, от който се ръководи в живота и в работата си? Сентенцията на Бърнард Шоу „Успехът е да набележиш какво искаш и да го постигнеш. Щастието е да искаш каквото имаш и да си доволен от него”.
Хоби – Туризъм, музика, шофиране
Семейно положение – женен, с едно дете.
ТЕОДОРА СТАВРЕВА

Председател на Управителния съвет
ЕМИЛИЯН КУНЧЕВ

Заместник-председател на Управителния съвет
ДЕСИСЛАВА ТОТЕВА

Член на Управителния съвет
ВЕСЕЛА ОГНЯНОВА КЮЛЕВА

Председател на Надзорния съвет
ХРИСТО ГРИГОРОВ

Заместник-председател на Надзорния съвет
Недялко Чандъров
НЕДЯЛКО ЧАНДЪРОВ

Член на УС
Недялко Чандъров е роден на 19 септември 1966 година.
Завършил е ВИИ „Карл Маркс”, сега Университет за национално и световно стопанство – София, специалност „Социалноикономическа информация”.
Работил е като териториален данъчен директор на Големи данъкоплатци – София.
Търговски пълномощник е на „ДЗИ – Общо застраховане” АД.
Хоби – по принцип обича да ловува, но откакто работи в ДЗИ, няма време за това.
Основен принцип в работата и в живота: „Честност и лоялност в отношенията с хората!”
Семейно положение – женен, има две момчета.


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки