Allianz Group завършва силно 2020

22.02.2021
Allianz Group завършва силно 2020


Поставен в изключително предизвикателна среда през 2020 г. Allianz Group демонстрира устойчивост, изправен пред безпрецедентна здравна криза и продължителни ниски лихвени проценти. Финансовите резултати през фискалната 2020 г. са стабилни във всички бизнес сегменти, въпреки че пандемията COVID-19 остави отпечатък, особено в бизнес сегментите, свързани със застраховането на недвижима собственост. Въпреки тези сериозни глобални предизвикателства, Allianz Group приключи финансовата си година със силно четвърто тримесечие.


Ръстът на вътрешните приходи, коригиран спрямо валутните и консолидационните ефекти, възлиза на -1,8% през 2020 г., като положителен принос имат главно сегментите животозастраховане и здравно застраховане. Общите приходи са намалели с 1,3% до 140,5 милиарда евро (при 142,4 млрд през 2019 г.), а оперативната печалба е намаляла с 9,3% до 10,8 млрд. евро, най-вече поради неблагоприятните въздействия от COVID-19, които възлизат приблизително на 1,3 млрд. евро. В имущественото застраховане, оперативната печалба спадна поради загуби, свързани с COVID-19 и по-нисък резултат от оперативни инвестиции. В животозастраховането и здравното застраховане оперативната печалба намалява, но остава стабилна, подкрепена от устойчив инвестиционен марж.


„Благодарен съм за доверието и подкрепата, което получихме от нашите клиенти, акционери и служители през предизвикателната 2020 г.“, каза Оливер Бете, главен изпълнителен директор на Allianz Group. „Нашите устойчиви резултати доказват, че ние продължихме да предоставяме стойност и сигурност на нашите клиенти, благодарение на нашия силен ангажимент и най-съвременни решения. Следователно сме в добра позиция да постигнем амбицията си за 2021 г. “

 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,
orange_li
"Управление на риска"
Христо Драганов, 2003