Патентното ведомство отчете успешен проект за бизнес услуги

02.03.2021
Събитието се проведе с цел да се информира обществеността, заинтересованите лица, както и медиите с изпълнението и постигнатите реални резултати по проект. Бяха представени изпълнените дейности, реализираните резултати и ползи от осъществяването им през целия срок на договора, дори и в условията на внезапно появилата се  в световен мащаб КОВИД пандемия.
Видно от представените резултати и успешно изпълнените индикатори Патентно ведомство на Република България успява да създаде една устойчива и модерна система, която позволява на потребителите на услуги да работят дистанционно и електронно с институцията. По този начин се съхрани не само здравето на потребителите на нашите услуги, но се съкрати потреблението на хартия и се улесни максимално процесът на ползване на услугите, които са достъпни и бързи за всички.

Източник: economic.bg
Вижте още информация тук »
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Здравно застраховане"
д-р Ирена Мишева ,
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,