Инспекцията по труда започва масови проверки на заведенията

02.03.2021
Този проблем очевидно стои много преди пандемията, тъй като много пъти представители на властта, сред които и министър Сачева, публично обявяваха, че причината за ниския дял на ресторантьорите, които имат право на държавна подкрепа в коронакризата, е именно заради големия сив сектор в бранша.
От социалното министерство предоставиха статистика, според която през 2020 г. Инспекцията по труда е извършила общо малко под 9800 проверки по сигнали. Спрямо 2019 г. се отчита ръст на сигналите с над 25%. Най-често те са свързани със заплащането на труда – неизплащане на допълнително възнаграждение за придобит стаж и професионален опит; незаплащане с увеличение на положен труд на официален празник на извънреден труд. През миналата година са зачестили запитванията, свързани с режима на ползване на неплатен отпуск, при които работници споделят, че са принуждавани от работодателя да излизат в такъв. При проверките обикновено се установява, че те са подписали заявление за ползване на неплатен отпуск. Постъпват и сигнали от работници, които твърдят, че са подписали не по свое желание заявление за прекратяване на договора им по взаимно съгласие.
Инспекцията по труда напомня, че дори в условията на извънредна епидемична обстановка работодателят няма право едностранно да изпраща персонала в неплатен отпуск. Работещите не следва да подписват и документи, с чието съдържание не са съгласни, като заявления за неплатен отпуск; на договори за непълен работен ден, когато реално работят по 8 и повече часа или за по-ниско от реално получаваното възнаграждение; заявления за прекратяване на договори по взаимно съгласие, ако това не е по тяхно желание. От една страна това води до загуба на осигурителни права за тях, а от друга – с подписа си те са се съгласили да полагат труд при по-неблагоприятни условия, с което се ограничават възможностите на Инспекцията по труда да приложи мерки за гарантиране на пълните им трудови права.

Източник: economic.bg
Вижте още информация тук »
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки