40% от българския бизнес планира да наема персонал през 2021 г.

07.04.2021
Почти половината (46%) от българските участници в проучването споделят, че през 2020 г. са запазили броя на служителите в организациите си непроменен. Близо една четвърт – 24%, са го намалили, което е най-ниският резултат в сравнение с показателите в останалите страни. В същото време е близо до прогнозите от миналата година, когато 29% от мениджмънта у нас очакваше да направи съкращения. На глобално ниво подобно намерение бе декларирано само от 22% от изпълнителните директори, докато в действителност 37% от тях са намалили работната си сила през 2020 г.
Нагласи, рискове и растеж 
Като цяло българските мениджъри са предпазливо оптимистични за икономически растеж през годината, в която пандемията продължава да диктува икономическите тенденции. 58% от анкетираните прогнозират, че глобалният икономически растеж ще се подобри през следващите 12 месеца спрямо 76% на глобално ниво.
68% от българските бизнес лидери очакват ръст на приходите на компаниите си, но едва 45% прогнозират ръст на рентабилността. В световен мащаб съответните резултати са 74% и 65%.
Основните притеснения на родния бизнес са свързани с пандемиите и здравните кризи (58%), наличието на ключови умения (51%) и киберзаплахите (47%). За пръв път в топ 10 заплахи за растеж влиза и разпространението на дезинформация (32%).
Плановете за инвестиции пък са отговор на основните идентифицирани рискове. Над половината от българските бизнес лидери (51%) заявяват, че през следващите 3 години ще инвестират значително в дигитална трансформация. 29% планират инвестиции в киберсигурност и поверителност на данните.
Плановете на българските мениджъри се припокриват с тези на световните бизнес лидери с едно изключение. Въпреки нарастващата загриженост относно изменението на климата само 44% от българските изпълнителни директори планират да инвестират повече в инициативи за устойчивост и околна среда, социална политика и управление (ESG). В глобален мащаб този дял е 60%. 

Източник: economic.bg
Вижте още информация тук »
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки