Доц. Иван Иванов: Дори с предвиденото увеличение за август цената на природния газ у нас се очаква да остане с близо 15 лв. по-ниска от цените на европейските газови хъбове

29.07.2021
София. На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав "Енергетика“ обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец август 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енерг

Източник: focus-news.net
Вижте още информация тук »
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки