Прехвърляне на застрахователен портфейл от „TT Club Mutual Insurance Limited” към “UK P&I Club N.V."

10.08.2021
Прехвърляне на застрахователен портфейл от „TT Club Mutual Insurance Limited” към “UK P&I Club N.V.
  
    Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Обединеното кралство Великобритания за предстоящо прехвърляне на застрахователния портфейл от „TT Club Mutual Insurance Limited” (със седалище в Обединено кралство Великобритания) към “UK P&I Club N.V.“ (със седалище в Нидерландия). След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Обединеното кралство Великобритания относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от „TT Club Mutual Insurance Limited”  към “UK P&I Club N.V.“. Същият съдържа договори, сключени по рискове, разположени на територията на Република България, преди изтичането на преходния период на 31.12.2020 г.
    След прехвърлянето единствено “UK P&I Club N.V.“. ще има право да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003
orange_li
"Здравно застраховане"
д-р Ирена Мишева ,