Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжност главен експерт в сектор Бюджет, отдел Финанси и бюджет, дирекция Финанси и управеление

03.09.2021
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от ЗДСл за длъжност "главен експерт" в сектор "Бюджет", отдел "Финанси и бюджет", дирекция "Финанси и управеление на собствеността"

Източник: Министерство на икономиката на Република България - www.mi.government.bg
Вижте още информация тук »
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012