Зам.-министър Пенева участва в 12-та Годишна конференция за управление на кредитния риск

12.10.2021
Зам.-министърът на икономиката Ивелина Пенева участва в 12-та Годишна конференция за управление на кредитния риск, организирана от ICAP България.
"Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) ще бъде основният програмен документ, който очертава подкрепа по линия на средствата от ЕС за българските предприятия и за бизнес средата в България“, заяви по време на откриването на конференцията Пенева.
"Освен засилената роля на иновациите, което продължава да бъде приоритет и през новия програмен период, на преден план е изведена и темата за кръговата икономика и ресурсната ефективност, която е още по-актуална в контекста и на Зелената сделка“, каза още Пенева.


Източник: Министерство на икономиката на Република България - www.mi.government.bg
Вижте още информация тук »
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,
orange_li
"Застрахователен пазар"
Боян Илиев, Ирена Мишева, 2005
orange_li
"Делови решения"
проф. Румен Георгиев, 2006