Министерство на икономиката и индустрията обявява процедура по чл. 81а от ЗДСл за длъжност главен експерт в дирекция Индустриални отношения и управление на държавното участие

15.10.2022
Министерство на икономиката и индустрията обявява процедура
за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност "главен експерт“ в отдел "Управление и

Източник: Министерство на икономиката на Република България - www.mi.government.bg
Вижте още информация тук »
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки