До 50% отстъпка по застраховка Пожар за фирми от Алианц България

11.04.2017
До 50% отстъпка по застраховка Пожар за фирми от Алианц България


Различните неблагоприятни събития биха могли да доведат да сериозни затруднения в ежедневната дейност на всяка една фирма, а застрахователната защита е може би най-добрия начин за преодоляване на последствията от тях. За да могат повече фирми да си осигурят защита ЗАД Алианц България обяви промоция по застраховка "Пожар” за малки и средни фирми, която включва 40%, а при определени условия - и до 50% отстъпка от премията, без да се прилага самоучастие при изплащане на обезщетения.

Застраховката осигурява защита на активите, които фирмата притежава като покритието й включва рискове по избор на клиента, в т.ч. щети вследствие пожар, природни бедствия, тръбопроводна авария, земетресение, злоумишлени действия и др. В допълнение към промоцията по застраховка “Пожар”, ЗАД Алианц България предлага и 40% отстъпка от цената по застраховка “Кражба”.

При подновяване през следващи години на полици, сключени при промоционални условия, по които не са регистрирани щети, отстъпките се запазват. Преференциалните условия са в сила до 31 юли тази година.

 
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки