Важни новини от Groupama SA France

01.08.2017
Важни новини от Groupama SA FranceРъководството на „Групама Застраховане” ЕАД и „Групама Животозастраховане” ЕАД има удоволствието да информира относно три важни новини, свързани с нашия акционер - Groupama SA France:


1. Агенция Fitch Ratings London повиши рейтингите на групата Groupama S.A. (Groupama) и нейните основни дъщерни дружества "Financial Insurer Financial Strength (IFS)" на "A" от "BBB +". Кредитният рейтинг (Issuer Default Rating) на Групама (IDR) е подобрен на "BBB +" от "BBB". Прогнозите са стабилни.


2. В резултат на влизането в сила на Закон за прозрачността, борбата с корупцията и модернизацията на икономиката във Франция, централното дружество на Groupama Group, Groupama SA, ще бъде преобразувано във взаимозастрахователно дружество, като срокът за изпълнение е 18 месеца, считано от декември 2016 г. ,


3. Въздействието от административната трансформация на Groupama S.A. за българските дъщерни дружества „Групама Застраховане” ЕАД и „Групама Животозастраховане” ЕАД ще доведе до процес на чисто формално вътрешногруповото прехвърляне на собственост от Групама Холдинг Филиал е Партисипасион (Групама Холдинг Филиали и Участия).


Трансформацията няма да има директен ефект върху дейността на българските дъщерни дружества. Формалният процес изисква одобрение от КФН и регистрация в Търговския регистър, която се очаква да бъде финализирана до края на 2017 г. Непряк ефект за българските дъщерни дружества ще бъде оптимизиране на капиталовата адекватност и улеснен групов надзор.


 


Контакти за медии и анализатори:


Михаела Георгиева


+359 2 915 88 14


Mihaela.Georgieva@groupama.bg


"Маркетинг и комуникации"


 

 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки