Процес на трансформация: Нов топ-мениджмънт в УНИКА България

20.11.2020
Процес на трансформация: Нов топ-мениджмънт в УНИКА БългарияВ УНИКА България (ЗК “УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“), като част от УНИКА Груп, която присъства на застрахователния пазар в 18 страни и е номер 5 от застрахователните компании в ЦИЕ, стартира процес на стратегическа трансформация. Целта е компанията все повече да ориентира продуктите и услугите си към клиентските потребности и предпочитания. Водени от това желание, целият бизнес на УНИКА ще бъде структуриран около три Бизнес модела (Ритейл бизнес, Корпоративен и Афинити бизнес и Банково застраховане). Трансформацията има за цел да хармонизира процесите на дъщерните компании на 15-те пазара в Централна и Източна Европа.


 В сила от 1 януари 2021 г., ще започне работа ново висше ръководство на УНИКА България.

 

Николай Генчев, който е Главен изпълнителен директор на УНИКА България в продължение на 11 години, e номиниран за Председател (Президент) на Надзорния съвет на УНИКА България, както и за същата позиция в дружества от Групата УНИКА в още четири държави (Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора и Сърбия)*. В новата си функция, той ще отговаря за развитието на бизнеса в целия регион.

Борис Паличев е номиниран за длъжността Изпълнителен директор и Генерален мениджър на УНИКА България*. Той се присъединява от екипа на ДЗИ (част от Групата KBC), където е заемал длъжността Изпълнителен директор Финанси и Риск, като преди това е бил дългогодишен член на управленския екип на УНИКА България и УНИКА Груп Aвстрия.

Лоран Жомот е номиниран за Изпълнителен директор Финанси и Риск*. Той се присъединява от екипа на AXA Чехия и Словакия към екипа на УНИКА България, след придобиването на дъщерните дружества на френската компанията в Полша, Чехия и Словакия през октомври тази година.


Димитър Тонев, досегашен Изпълнителен директор Застрахователни техники,  ще поеме функцията на Изпълнителен директор Операции и Информационни технологии.


На изпълнително ниво, реализирането на Бизнес моделите ще бъде представлявано от Албена Георгиева за Корпоративен и Афинити бизнес и Ивана Димова за Банково застраховане.


„УНИКА България е в много добра изходна позиция за преминаване на следващото ниво. Новата структура ще ни позволи да използваме натрупаните уменията и мащаба си, за да осигурим нужното качество на услугите си за нашите клиенти. Гордея се, че съм част от това начинание.”, коментира Николай Генчев, Президент на Надзорния съвет*.

„Новата организация е изцяло насочена към нашите клиентите, като ще ни даде възможност да споделяме познания и технологични решения в цялата Група и така да управляваме по-ефективно и бързо процесите си.“, споделя Борис Паличев, Генерален мениджър на УНИКА България*.


*Горните промени ще бъдат осъществени и са обусловени от издаването от Комисия за финансов надзор на съответните решения-одобрения по отношение на посочените лица.

 

 

 

 

 ФОТОРЕПОРТАЖ
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,