Повторението – майка на знанието

29 Юни 2011 г.,zastrahovatel.com
Илеана Стоянова

Наскоро в интернет-кореспонденция с една специалистка от застрахователна компания получих заядлива реплика, свързана с факта, че ежегодно и периодично на страниците на вестника ни повтаряме офертите на застрахователните компании, които продават медицински застраховки. В същото време в един от форумите във виртуалното пространство се натъкнах на следната кореспонденция.

Въпрос: „Предстои ми пътуване до Швейцария за около 5 месеца. Някой може ли да ми препоръча застрахователна компания, от която е доволен, за медицинска застраховка? Какви са ориентировъчно цените?“

Отговор: „Не си правете здравна застраховка за пътуване в чужбина в компанията „Х“!  А от асистиращите компании  аз бих избрал AXA. Имайте предвид, че при тях няма такова нещо като "застрахователят плаща". Ако имаш проблем, се обаждаш на асистанс компанията, показваш си полицата и те  поемат. Нищо не плащаш, което после да се възстановява.  Цените зависят от това какво искаш. Много зависи и от периода, за който ще стоиш там, и максималната сума, която могат да ти изплатят, ако стане нещо.”

Нека си го кажем направо.  Хората в повечето случаи са подготвени; знаят коя компания не е за предпочитане, защото и с нейна полица в ръка, когато си в чужбина, трябва да броиш пари от джоба си на място, а после в България да си търсиш обезщетението, което евентуално да получиш със закъснение. А и трябва да представиш всички медицински документи, които са ти издали в чуждестранното здравно заведение. Ако, не дай Боже, си забравил да си вземеш документ от аптеката за купените лекарства или документ от направените изследвания, необходими за лечението на злополуката или внезапното заболяване, може да не си получиш обезщетението в пълния размер.

Хората знаят  също така, че има и такива застрахователни чиновници, които само гледат да ти приберат паричките, когато сключваш договор с тях, но не ти обясняват кои са „акутните заболявания“ , които се покриват от полицата, или при какви обстоятелства застрахователят няма да плати.

Хората също така се чудят дали изобщо да си направят въпросната застраховка щом като вече имат Европейска здравна карта, която почти копира здравната застраховка по вида на рисковете, които покрива, в европейските здравни заведения. Картата дава право на спешна и неотложна помощ, т.е. помощ, за която се прецени, че при здравословното състояние на пациента и продължителността на престоя му тя не може да се отложи до планираното му връщане в България. Основното изискване за издаването й е лицето да си внася осигуровките и да има непрекъснати здравноосигурителни права. Срокът й е 1 година, а цената е почти символична.

 

Наистина няма да е откритие, като споменем, че българските застрахователи предлагат пакетната застраховка "Помощ при пътуване с медицински разноски" ( в някои компании наименованието е само “Медицински разноски”), която е предназначена за екскурзианти зад граница . И все пак според мен народът го е казал добре: „Повторението е майка на знанието.

Териториалният обхват на застрахователното покритие е валидно за държавите, обособени в следните два региона: РЕГИОН А –Европа, Близкия Изток и Средиземноморието, и РЕГИОН Б –Цял свят. По този начин в зависимост от държавата,продължителността на престоя и вида на пътуването клиентът има възможност  да избере най-подходящото за неговия случай.

Застраховката може да бъде с (и без) осигурена асистираща компания . Предимствата на застраховките с осигурен асистанс е, че разходите за лечение се заплащат на здравното заведение директно от асистиращата компания. Специализираните асистиращи  компании в света предоставят висококвалифицирана медицинска помощ при внезапно заболяване или злополука зад граница. Това са учреждения, които работят 24 часа в денонощието и могат да  бъдат полезни независимо в коя точка на света са, като  насочват пострадалия към специализирано здравно заведение и осигуряват транспорта до него.

Не е излишно да се знаят правилата при сключване на застрахователния договор

 
Може би поради не дотам високата култура по застраховане понякога дори да
има застраховка, българинът не умее да се възползва правилно от нея.

В случай че човек си купи полицата "Помощ при пътуване с медицински разноски", трябва да поиска подробна информация кои заболявания и травми могат да бъдат обезщетени, както и кое няма да  бъде признато от застрахователите и парите няма да се възстановят.

При злополука, ако си навехне или счупи ръка или крак, при скъсан менискус, тежко нараняване или сериозна травма , както и при акутно заболяване (грип, апандиситна криза, бъбречна криза  и т.н.) – застрахованият трябва незабавно да позвъни на указания в полицата телефон на асистанс-компанията и да уведоми за здравословния си проблем.

Консултантът от асистиращата компания е длъжен да  осигури транспорт до съответното здравно заведение. Ако е наложително, пострадалият човек трябва да бъде хоспитализиран. Ако не е нужно,  ще  му се направят изследвания , рентгенови снимки и ще се назначи лечение, като ще бъдат осигурени и съответните лекарства. В зависимост от полицата може да се ползват и допълнителните “екстри”.

В класическия случай консултантът трябва експресно да осъществи директна връзка със здравното заведение и лекуващия лекар. Така пострадалият няма да плати  разходите за лечението си. В случай обаче, че той не може да реагира достатъчно бързо, а застрахованият се нуждае спешно от лечение, може да се наложи сам да заплати за услугата и за лекарствата си. Важно е  всеки застрахован българин да си осигури необходимите  документи, за да могат по-късно направените от него разходи да бъдат признати и обезщетени от застрахователя. Това са епикриза, рентгенови снимки, документи от изследвания на кръв, урина и др., рецепти за лекарства, касови бележки и фактури за заплатените кеш суми. Когато се завърне в България, пострадалият  незабавно ( в срок до 7 дни от изтичането на срока на полицата) трябва да уведоми застрахователя и да представи всички описани по-горе документи, за да получи обезщетение от компанията.

 

ЗАД "Алианц България", ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”,  "ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД , ЗК "Дженерали България" АД ,ЗД "Евроинс" АД , ЗД “УНИКА Живот” АД, ЗАД “Армеец” и  “Интерамерикан България” ЕАД, „ Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид” , ЗД “Бул Инс” АД, “HDI Застраховане” и ЗАД “Виктория” работят с асистиращи компании в цял свят.

Общото за тези застрахователни компании е, че застраховката принципно е разделена на два вида покритие – основно и допълнително, че се определя в зависимост от престоя на туристите (т.е. брой дни), като цената е на ден и зависи също така както от застрахователната сума и от региона на посещение.

Основното покритие включва в повечето случаи медицински разноски за неотложна медицинска помощ като пряк резултат от застрахователна злополука или акутно заболяване, включително спешна зъболекарска помощ ( за някои компании се заплаща допълнително за него!); разходи за медицинско транспортиране по лекарско предписание; репатриране – заплащат се разходите за транспортиране на застрахования от чужбина до неговото постоянно местожителство в РБългария или до най-близката до това място болница. Освен това се обезщетяват и разходите за придружаващото го лице, ако придружаването му е медицински необходимо и предписано от лекар. Към основните рискове се покриват още разходи за транспортиране на тленни останки до мястото на погребение в РБългария.

Като допълнително покритие се обезщетява рискът от евентуална смърт от злополука и трайна загуба на трудоспособност от злополука. Затова се заплаща допълнителна цена по застраховката. Освен изброените основни рискове клиентите на компаниите могат да разчитат на правна помощ, спасителни разходи, гражданска отговорност към трети лица, разходи в случай на забава на полет, кражба, загуба или забава на багаж и др. екзотични рискове.

 

 

В застраховката на ДЗИ-Общо застраховане”ЕАД в основното покритие на застраховка "Медицински разходи при заболяване и злополука в чужбина с осигурен асистанс" са включени медицинска помощ и лечение, спешна стоматологична помощ, репатриране на пострадал/болен или тленни останки и погребение в чужбина. Разширените покрития обхващат смърт от злополука, трайна загуба на трудоспособност, дневни пари за болничен престой, правна помощ, както и допълнителни услуги и помощ за лицата, пътуващи със застрахования, ако той заболее или претърпи злополука.

Застраховките от пакета "Помощ при пътуване" на компанията, осигуряващи здравна защита, са с осигурен асистанс и са няколко вида в зависимост от групите потребители, за които са предназначени.

"Медицински разходи при заболяване и злополука в чужбина с осигурен асистанс" е застраховка, която е предназначена за туристи, студенти и работещи.

Лимитите на покритие по риска "Медицински разходи" са от 5 хил.евро до 50 хил.евро.  Спешната стоматологична помощ е с лимит до 280 евро. При смърт от злополука, както и при трайна загуба на трудоспособност застрахователят заплаща обезщетение в размер на 4 хил.евро. Рискът "репатриране" е нелимитиран и застрахователят покрива изцяло разходите по репатриране на застрахованото лице в случай на смърт или заболяване.

За децата до 16 години клиентите на “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД заплащат 50% от базовата премия.

За работещите в Европа годишната премия при основно покритие и застрахователна сума от 20 хил. евро в “ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД е 289,08 евро.

Цената на застраховките "Медицински разходи при заболяване и злополука при пътуване в чужбина с осигурен асистанс"  за туристи  при 7-дневна екскурзия с основно покритие  5 хил. евро е 3,29 евро.  При 15 -дневно пътуване и същото покритие цената на застраховката е 5,85 евро.

Друг удобен и икономичен вариант за туристи е “Краткосрочната медицинска застраховка при пътуване в чужбина с осигурен асистанс” с  атрактивната премия от 0,12 евро до 0,52 евро на ден в зависимост от желания лимит и зоната на покритие – Европа или цял свят.

Покритията по застраховката за често пътуващи в чужбина лица с асистанс – Мултитрип, са разделени на “Класик” и “Екстра”. Покритие “Класик” включва покритие на медицински разходи до избрания от клиента лимит на отговорност, разходи за репатриране, предаване на съобщения, доставка на медикаменти и правна помощ. Лимитите варират от 15 000 до 30 000 евро. Покритие “Екстра” се предоставя само при избрано покритие “Класик” и включва покритие на рисковете смърт и трайна загуба на работоспособност от злополука с лимити от 2000 до 5000 евро.

Като допълнителни покрития се предоставят рисковете „Забавяне и загуба на багаж” и „Гражданска отговорност”.

Застраховката е валидна за неограничен брой пътувания в чужбина за период от 12 последователни месеца, като годишната премията се определя в зависимост от целта на пътуването (бизнес, туризъм, шофьори, спортисти), продължителността на пътуването – 31 или 62 последователни дни, лимита на отговорност и избраните покрития.

При продължителност на всяко отделно пътуване до 31 дни и избрано покритие “Класик” с лимит на отговорност 15 000 евро премията е в размер на 26,20 евро, а ако поне едно пътуване през годината ще бъде с по-дълъг престой зад граница – до 62 последователни дни, при същото покритие “Класик” и лимит на отговорност 30 000 евро премията е 32,80 евро.

Компанията предлага и отстъпки до 20%  при пътуване на група лица.

 

Асистанс обслужването на застраховките „Помощ при пътуване” на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД е денонощно и се осъществява от компаниите AXA Assistance и CORIS Internationalкомпании, известни с бързина на обслужването и коректно отношение към клиентите.

 

ЗК “УНИКА Живот” АД е компанията, която от 2006 г. не е променяла тарифите си по застраховка на своите клиенти при техните пътувания в чужбина. Една гаранция за сигурността на компанията.

Компанията няма отделни тарифи за различните зони на света. Освен това цената на застраховките е определена в български лева, националната валута, в която се извършват разплащанията в страната и в която се определят цените, което улеснява клиентите за правилна и по-бърза преценка на своите разходи.

 

Основната застраховка, която компанията предлага, е застраховка „Злополука с медицински разноски” с осигурен асистанс.

Компанията застрахова всички лица до 80 години, а при определени условия и след съгласуване с ЦУ могат да бъдат застраховани и по-възрастни клиенти.

Покрити рискове са смърт на застрахованото лице от злополука, разходи за неотложно медицинско лечение, наложено от злополука и акутно заболяване, разходи за медицинско транспортиране и репатриране, наложено от злополука, акутно заболяване или смърт, спешно стоматологично лечение.

Компанията е една от малкото на българския пазар, която покрива и обострени хронични заболявания до овладяването на акутния момент.

 

Едно от най-големите преимущества на компанията е бързата ликвидация на щети, т.е. бързото изплащане на обезщетения, като не е необходимо клиентът да е заделил пари за евентуално наложила се медицинска помощ. Компанията работи с една доказала се на международния пазар асистанс компания – CORIS International. Възстановяват се разходите за медицински преглед, лечение, хирургическа намеса, употреба на медицинска апаратура, рентгенови снимки, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, хоспитализация в лечебно заведение, лекарства и медикаменти, превозване по спешност на застрахования с линейка от мястото на злополуката или акутното заболяване до най-близкото лечебно заведение за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ, както и последвал при необходимост транспорт до специализирано лечебно заведение.

Застрахователнитe суми, които се предлагат, варират от 2000 до 50 000 евро.

Обичайната цена на индивидуалната медицинска застраховка за едноседмична екскурзия за 5000 евро застрахователна сума е 5.46 лева, като тук са включени всички рискове. При застрахователна сума от 10 000 евро цената е 6.65 лева.

За един месец при същите застрахователни суми от 5000 и 10 000 евро цената е 21.10 и 26.20 лева.

От 01.01.2011 г. с промените в законодателството и въвеждането на Данък върху застрахователните премии върху посочените цени се начислява 2% данък.

Застраховките могат да се сключват за срокове от 1 ден до една година (365 дни). При груповите застраховки се прилагат различни отстъпки според броя на застрахованите. Отстъпките започват за групи над 10 лица – 10%, и достигат до 30% в зависимост от големината на групата. При семейни пътувания за четвърти член на семейството не се заплаща премия, а за всеки следващ премията е 50% от стандартната премия.

Завишение на тарифата с 50% се прави за хора на възраст над 65 до 70 години. За възрастни над 70 до 75 години – със 100% завишение, а за над 75 години с 200% завишение. За лица над 80-годишна възраст максималният лимит на отговорност, както и премията, се определя съгласувано с ЦУ на компанията.

Освен за туризъм компанията предлага застраховка и за работа в чужбина и за непрофесионално упражняване на спортна дейност. Тези застраховки се сключват със завишена премия.

При други условия е въпрос на специално договаряне и запитване до компанията за сключването на дадена застраховка.

За клиентите на компанията, които пътуват често в чужбина, е предлаганата „Рискова застраховка Живот с медицински разноски за многократно пътуване  - Мултитрип.  Тя покрива същите рискове както другата застраховка с ограничение по възраст от 18 до 65 години. Срокът на застраховката е една година, като броят на пътуванията в рамките на тази година е неограничен. Максималният срок за пребиваване на територията на определена страна в рамките на едно пътуване може да бъде съответно 31, 62 и 92 дни. Премията по застраховката е фиксирана съобразно избрания срок за едно пребиваване. Застраховката важи за цял свят, сключва се само индивидуално и е с 2 фиксирани застрахователни суми: 15 000 и 30 000 евро. Тази застраховка не може да се използва със завишен риск (за спорт, работа), като единственото изключение е дадено за международни шофьори. За тях премията се завишава с 25%.

От началото на 2010 г. ЗК „УНИКА Живот” АД разработи и внедри специална  „Приложна система за издаване и управление на полици”, която е уеб-базирана система. Чрез нея могат да се издават предлаганите от компанията застраховки,  предназначени за физически лица, пътуващи в чужбина. Достъп до системата могат да имат всички застрахователни посредници, които имат договор с компанията. През системата могат да се издават полици, да се коригират или анулират регистрирани такива, преди да са влезнали в сила, да се получава информация за издадени полици, да се съхранява база данни за клиентите на съответния посредник, да се правят справки и отчети.

Система предоставя нови възможности като например разграничаването на „застрахован” и „застраховано/и лице/а”, спестява време за издаване и отчитане на полици, спестява време вместо необходимото за получаване и отчетност на бланки с полици. Използването й позволява по-лесно, по-бързо издаване на застрахователната полица, като изключва грешките при пресмятане на премията и по тарифирането. Създадена е на база съществуващите полици и тарифи на компанията, което изключително улеснява работата с нея. Необходимо, за да бъде използвана, е единствено интернет връзка и разрешен достъп чрез потребителско име и парола. 

 

ЗАД “ЕВРОИНС” АД няма отделни тарифи за различните зони на света. Това е голямо улеснение, тъй като често има пътуващи в различни континенти през време на една година. Застраховките могат да се сключват за срокове от 1 ден до една година (365 дни). Максималната възраст на застрахованите е 74 години, но при определени условия могат да бъдат застраховани и по-възрастни туристи. “ЕВРОИНС” предлага високо покритие за спешна стоматологична помощ - 400 евро. Най-голямото преимущество е бързата ликвидация на щети, т.е. бързото изплащане на обезщетения, като не е необходимо клиентът да е заделил пари за евентуално наложила се медицинска помощ. Чрез специализирана асистираща компания ЗД „ЕВРОИНС“ осигурява на застрахования бърза и квалифицирана помощ съгласно избраните условия и лимити на покритие. Важно за клиентите е, че при тази застраховка “ЕВРОИНС” не прилага самоучастие. 

Застрахователната сума варира от 5000 до 75 000 евро. Покрити рискове са медицински разходи при злополука и остро заболяване, репатриране, транспортиране на тленни останки, погребение или кремация извън България, смърт и трайна нетрудоспособност от злополука, болничен престой, спешна стоматологична помощ, кражба, загуба и забавяне на багаж, забава на полет, правни разноски, гражданска отговорност към трети лица и спасителни разноски.

Обичайната цена на индивидуалната медицинска застраховка за едноседмична екскурзия за 5000 евро застрахователна сума е около 5,00 евро, като тук са включени всички рискове. При застрахователна сума от 5000 евро на ден се плащат по 0.45 евро за основното покритие и по 0.75 евро за всички покрити рискове.

За един месец при застрахователна сума 10 000 евро цената е 20 евро за

пълно покритие.

При груповите застраховки се прилагат различни отстъпки според броя и възрастта на застрахованите.

От началото на 2007 г. “Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид” предлага застраховки „Помощ при пътуване” през системата - “Кю Би И Он-лайн”. Системата е WEB–базирана и всички посредници, които имат договор с компанията, могат да работят през нея. През системата могат да се издават оферти, да се издават и прекратяват полици, да се регистрират уведомления за щети на клиенти, да се получава информация за полици, справки и отчети за месечните продажби. Освен застраховки „Помощ при пътуване” през “Кю Би И Он-лайн” могат да се сключват и застраховки „Домашно имущество”, „Индивидуална застраховка Злополука” и застраховка за клиенти, които пътуват често в чужбина „ Мултитрип”.

On-line застраховането предоставя нови възможности и спестява време за издаване и отчитане на полици, за размяна и контрол на преномерирани документи. Да се ползва услугата On-line е лесно и удобно и единственото необходимо е интернет връзка.

Използването на новата електронна услуга позволява по-лесно и точно издаването на застрахователната полица, като минимизира грешките при пресмятане на премията и дава възможност за допълнителни отстъпки от цените.

Компанията отделя изключително внимание на сигурността на предаваните данни и предотвратяване на злоупотреби и поддържа процеса на регистрация и обслужване възможно най-лесен.

Наред с това изключително предимство е,че клиентите на “Кю Би И ” ползват само един телефонен номер независимо къде се намират 

24 часа в денонощието, 365 дни в годината и получават обслужване от оператори, говорещи на български език.

Застраховките са с лимити на покритие, съобразени с международните стандарти и изисквания на различните държави -  от 4000 евро до 50 000 евро, и покриват медицински разноски при злополука или акутно заболяване, транспортиране и репатриране на тленни останки; погребение в чужбина; спешна стоматологична помощ.  Изплаща се обезщетение и при загуба на багаж ;забавяне на багаж - в случай на закъснение от 12 до 24 часа и  по-голямо от 24 часа; разходи за телефонни разговори, в случай че застрахованият е хоспитализиран;изгубване на документи -  разходи на застрахования  за издаване на паспорт, свидетелство за управление на МПС и талон на МПС, изгубени или откраднати по време на пребиваването на застрахования в чужбина;посещение при болен и преждевременно завръщане.

Застраховките покриват любителско упражняване на всички спортове и ще ви осигурят спокойствие и  необходима подкрепа по време на ски-ваканциите.

При минималния лимит на отговорност от 4000 евро цената на застраховката за 5 дни е 2.23 евро, а при  10 000 евро за 7 дни е 3.93 евро. Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003
orange_li
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012