Повторението – майка на знанието

07 Юли 2011 г.,zastrahovatel.com
Илеана Стоянова

Застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”, която ЗАД „Армеец” предлага на пазара,е позната и широко разпространена. Тя не е задължителна, но е препоръчителна предвид комплексния й характер, който гарантира спокойствието на застрахования за целия му престой в чужбина.

Съотношението покритие - цена прави застраховката особено атрактивна. Цената се определя от размера на избраното застрахователно покритие, срока на застраховката и включените рискове. Например при продължителност на пътуването 5 дни и лимит на отговорност 30 000 евро, цената на застраховката е 4,60 евро.

Застрахованият получава необходимата помощ и съдействие в случай на здравословен проблем, потребност от правна защита или проблеми с багажа. ЗАД “Армеец” не само осигурява максимално бързо помощта, от която се нуждае пострадалият, но и заплаща всички направени разноски. На разположение на застрахованите лица е денонощен асистанс център, а информацията може да бъде предадена на български, немски, френски или руски език.

Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" осигурява денонощна квалифицирана медицинска помощ и транспорт за застрахования в случай на злополука или заболяване, настъпили внезапно по време на пътуването или престоя му в чужбина. Лимитите на полицата варират от 5 хил. евро до 100 хил. евро по избор на застрахования. Когато възникне проблем, застрахованият може да избира лечебното заведение, където да му окажат помощ. Само с едно обаждане, когато застрахованият се нуждае от медицинска намеса, той ще получи пълни инструкции, и то на български език, за най-близкото лечебно заведение, т.е. не се налага той сам да се ориентира за болница, общопрактикуващ лекар или специалист.

По условията на застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” се покриват разноските за пълния обем от медицински услуги, които са наложителни в резултат на злополука или акутно заболяване, спешната стоматологична помощ и медицинската помощ при обострени хронични заболявания. Застраховката включва и разходите за медицинско репатриране или пренасяне на тленните останки при смърт на застрахования, както и направените разходи за евакуация и репатриране на пострадалия.

Ако пътуващият има валидна медицинска застраховка за чужбина, единственото, което трябва да направи в случай на инцидент, е той или негов близък да позвъни на асистанс центъра с информация за това къде се намира. Асистиращата компания организира транспортирането от мястото на инцидента до лечебно заведение с линейка или с медицински хеликоптер и осигурява прием в най-близкото специализирано болнично заведение и необходимото лечение. Застрахователят заплаща директно на съответната болница всички разходи за транспорт, прегледи, изследвания, болничен престой и медикаменти.

За да се сключи застраховка, не е задължително присъствието на лицето, което ще се застрахова, а издаването на застрахователната полица отнема само 3 минути. За улеснение на всички посредници и клиенти ЗАД “Армеец” предлага и електронна полица, която се генерира бързо и лесно чрез специализирана онлайн информационна система. Електронни полици се издават както за индивидуални, така и за групови застраховки, без ограничение за броя на застрахованите лица. Застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” може да се сключи във всеки офис на ЗАД “Армеец” в страната.

 

 

Застраховка „Помощ при пътуване” на “ХДИ Застраховане” АД е предназначена както за съвременния пътуващ делови човек, така и за хората, които предприемат пътувания с цел развлечение или почивка.

Застраховка „Помощ при пътуване” осигурява на застрахованите лица при престоя им в чужбина необходимата сигурност, информираност и навременна и специализирана спешна медицинска помощ. Тази застраховка е предназначена за български граждани за периода на пребиваването им в чужбина, за чуждестранни граждани за територията на Република България или за лица, пътуващи в друга страна, различна от тяхната родина или чиито поданици са.

Застраховката се сключва с лица на възраст до 65 години, а при допълнително заплатена премия и с лица над тази възраст. Застрахователят покрива разходи и изплаща суми по избраните от застрахования покрития и до лимитите на отговорност за събития, настъпили по време на пътуване или престой на застрахования в чужбина.

Осигурен е денонощен асистанс чрез асистиращата ни компания Coris Assistance, която поема организирането и заплащането на лечение и/или репатриране на застрахования при необходимост в резултат на настъпило застрахователно събитие.

Застраховката е валидна съобразно избрания от застрахования териториален обхват: за Европа и Турция или цял свят.

Основното покритие на застраховката включва денонощна информация за лекари и стоматолози и покрива разходи за неотложна медицинска помощ вследствие настъпила злополука или акутно заболяване, дентална помощ вследствие на злополука и репатриране. Застрахователните суми и лимити на отговорност се договарят със застрахования в евро или щатски долари. Основното покритие е от 2000 до 50 000 валутни единици.

Застрахованият може да избере и допълнително покритие, което му осигурява застрахователна защита при трайно намалена работоспособност и смърт в резултат на злополука, разходи за спасяване, спешна дентална помощ, дневни пари за болничен престой, кражба на личен багаж, разходи за погребение в чужбина при смърт в резултат на злополука или акутно заболяване, юридическа помощ, кражба на документи и банкови карти, предаване на съобщения, разходи във връзка с отложено пътуване.

Застрахователят покрива неотложни разходи в размер до 1000 (хиляда) валутни единици, свързани с непредвидено отлагане на отпътуване от България, пребиваване или почивка на застрахования в държава, различна от държавата, в която e роден, чийто гражданин e или в която е неговото постоянно местожителство, по медицински или уважителни причини до размера на платената цена за индивидуално или групово пътуване.

Предвидени са отстъпки за туристически групи над 10 души. Отстъпките редуцират застрахователната премия с от 10% до 35%. При пътуване на семейство се ползва отстъпка до 15% при заплащане на застрахователната премия.

Застрахователната премия се определя от избраното покритие, застрахователната сума, срока на застрахователния договор и територията на валидност на застрахователния договор.

„ХДИ Застраховане” АД предлага специални условия за студенти и работещи в чужбина.

 

“Дженерали Застраховане” АД  предлага застрахователна защита на пътуващите българи в чужбина срещу злополука или акутно заболяване при закупуване на застраховката “Помощ при пътуване - Медицински разходи с асистанс”. В зависимост от целите на пътуването, продължителността и желанието на клиента компанията предлага диференцирани  тарифи и покрития.

За пътуващите с цел туризъм и гостуване по Основно покритие се предлагат лимити на отговорност от 3000 EUR/USD до 50 000 EUR/USD, осигуряващи защита при “Медицински разходи” и “Разходи за репатриране в случай на злополука или акутно заболяване”, “Разходи за транспортиране на тленни останки в случай на смърт от злополука или акутно заболяване”. Възстановяват се разходите за медицински преглед, лечение, хирургическа намеса, употреба на медицинска апаратура, рентгенови снимки, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, хоспитализация в лечебно заведение, лекарства и медикаменти, превозване по спешност на застрахования с линейка от мястото на злополуката или акутното заболяване до най-близкото лечебно заведение за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ, както и последвал транспорт до специализирано лечебно заведение. Включено е и  покритие за  спешна стоматологична помощ с лимит до 300 EUR/USD. При пътуване  с покритие 5000 EUR/USD 7 дни престой за клиентът би заплатил 2.80 EUR/USD. Клиентите имат възможност да закупят и допълнително покритие срещу “Трайна загуба на работоспособност или смърт от злополука”.

„Дженерали Застраховане” АД предлага отстъпки при групови пътувания в размер до 20%, както и за деца, пътуващи с един или двамата родители – 50%.

Застраховката “Помощ при пътуване - Медицински разходи с асистанс”, предлагана от "Дженерали Застраховане" АД, е с осигурен асистанс от международната асистираща компaния, част от Дженерали груп» – Europ Assistance Hungary . В допълнение, в "Дженерали Застраховане" АД функционира 24-часов  алармен център с гореща телефонна линия, на която клиентите също могат да получат съвет и помощ при настъпване на непредвидени събития в чужбина.

Застраховката „Помощ при пътуване” в “Интерамерикан България” ЗЕАД е с осигурен първокласен асистанс, покрива широк спектър от непредвидени и неотложни медицински разходи по време на престоя в чужбина вследствие на акутно заболяване или злополука. Медицинският асистанс се осигурява от Euro Cross International.  Euro Cross International е една от водещите асистанс организации в Европа и света, с над 25- годишен професионален опит; оказва помощ на над 22 милиона клиенти на 120 застрахователни и други компании от близо 20 държави в 165 страни в света. Асистанс центровете й разполагат с квалифицирани и отлично подготвени професионалисти, асистиращи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като комуникацията с клиентите винаги се води на майчиния език.

Застраховката е в 4 програми с различни покрития. Програма”А” включва медицински разноски за амбулаторно лечение и хоспитализация до избрания лимит; спешна стоматологична помощ, медицинско репатриране и репатриране на тленни останки, както и разноски за спешно евакуиране и спасителни операции.

Програма „В” включва освен покритията по Програма „А” и разходи за завръщане на застрахованото лице в България в случай на смърт на роднина по права линия; посещение на роднина по права линия в случай на хоспитализация на застрахованото лице за повече от 10 дни; репатриране на малолетни деца в случай на хоспитализация на застрахованото лице за повече от 10 дни; предаване на спешни съобщения.

Компанията предлага допълнително покритие смърт вследствие злополука,  като цената се заплаща допълнително – до 3 седмици престой цената на допълнението е 1.50 евро. За всяка следваща седмица над 3-те се доплаща по 0.50 евро цента. Като допълнителни покрития се предлагат също така обезщетяване при кражба чрез взлом или загуба на багаж и обща гражданска отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди. Тарифата в “Интерамерикан България” ЗЕАД е образувана в евроцента на ден в зависимост от периода на престоя. Застраховката е със срокове от 3 дни до 365 дни.

Лимитите на покритие на застрахователните суми са от 2000 евро до 75 000 евро.

Завишение на тарифата с 50 на сто се прави за хора на възраст от 65 до 70 години, а за възрастни над 70 години – със 100% оскъпяване. За лица над 80- годишна възраст максималният лимит на отговорност е 5000 евро.

Отстъпките за групи над 11 души са от 10%-20 %; за деца под 16 години, пътуващи с родител – 25% , за студенти в чужбина – 20 %.

Така за срок от 3 дни и застрахователна сума от 2000 евро  за пътуващите в Европа премията е 0.90 евро, а за пътуващите в другите страни от света  и САЩ – 1,05 евро. За същия престой от 3 дни и максимална застрахователна сума от 75 000 евро цената за пътуване в Европа е 3 евро, а за целия свят – 3.60 евро.

При месечен престой и съответен срок на застраховката 30 дни аналогичната програма “А” струва за Европа 6 евро и 10.50 евро за света при застрахователна сума от 2000 евро. За максимална застрахователна сума 75 000 евро месечната застраховка е съответно 30 евро  за Европа и 36 евро за света.

При годишна застраховка, т.е. за 365 дни и лимит на покритие 2 хил. евро, цената на европейската застраховка е  73 евро и 127.75 евро, валидна за цял свят, а при покритие от 75 000 евро съответно – 365 евро за Европа и 438 евро за цял свят.

“Интерамерикан България” ЗЕАД предлага и пакет от разнообразни покрития по Програма „С”, който изключва покритието “Медицинските разноски” при амбулаторно лечение или хоспитализация за пътуващите в рамките на ЕС, които са решили да ползват здравноосигурителната си карта, въведена от 01.01.2007 г. Премията представлява фиксирана сума в зависимост от периода на престоя, т.е. 3, 7, 14, 21 дни, 1 ,2 ....12 месеца.

За клиентите на компанията, които пътуват често в чужбина, е програмата «Мултитрип».  Тя покрива медицински разноски за едно събитие и за всички събития през срока на застраховката до определен лимит; разходи за репатриране и разходи за спешно зъболекарско лечение. Срокът на застраховката е една календарна година, като броят на пътуванията в рамките на тази година е неограничен. Максималният срок за пребиваване на територията на определена страна в рамките на едно пътуване може да бъде съответно 30, 60 и 90 дни. Премията е фиксирана съобразно дните от престоя. Застраховката важи за цял свят.

 

В ЗАД “Алианц България” основните покрития са медицинска помощ и репатриране. Осигурява се денонощна квалифицирана медицинска помощ, транспорт до подходящо болнично заведение и лекарства, в случай че по време на пребиваването си внезапно се разболеете или претърпите злополука. При престоя в болница компанията заплаща до 7 нощувки ( до 60 евро за нощувка)  в хотел на застрахован член от семейството и поема разходите за завръщането с придружител в България на непълнолетните деца. В пакета услуги се включва и заплащане на адвокатски хонорари до 1400 евро , блокиране на банковата  сметка при кражба на документи. Като допълнително покритие може да се включи и застраховка "Злополука"  за трайна загуба на трудоспособност и смърт от злополука.

 

Лимитите на покритие са от 10 хил.евро до 50 хил.евро, както и безлимитна застраховка.

При програма “Базисна” за пътуване и престой в страни от  Европа, Средиземноморието и Канарските острови при застрахователна сума 10 хил.евро - цените на ден за срок от 1 до 7 дни струва 0.67 евро, а при престой от 181 – 365 дни – 0.52 евро. При същите периоди и максимална застрахователна сума  30 хил.евро цената на застраховката е от  1.16 евро до 0.97 евро на ден.

 При програма “Супер” и застрахователна сума 30 хил.лв. цените варират от 1.25 евро до 1.12 евро на ден.

Компанията предлага  и нова застраховка „Помощ при пътуване – Комфорт”, като тя е предназначена за физически лица на възраст до 65 години, които в рамките на календарната година многократно пътуват в чужбина с цел командировки, участие в семинари, симпозиуми, конференции и други подобни, пътувания, свързани с конкретен бизнес или туризъм и отдих и срокът на пребиваването им за едно отделно пътуване е до 30 календарни дни.

Покритите рискове, включени в застраховката, са разделени на едно Основно покритие и три Допълнителни покрития (опции).
Основното покритие  включва Медицински разноски в резултат на злополука или акутно заболяване; Медицинско репатриране; Транспортиране на тленни останки; Допълнителни асистанс услуги; Юридическа помощ ;Кражба или загуба на документи; Злополука; Личен багаж; Закъснение на полет ;Закъснение на багаж и  Лична отговорност

Като Допълнителни покрития са включени Отмяна (анулиране) и прекъсване на пътуването; зимни спортове  и голф. Покритията, включени в пакета Основно покритие, не се предлагат поотделно.
Допълнителните покрития се включват в застраховката (към Основното покритие) по избор на клиента.

Обслужването на застрахованите в случай на събитие традиционно е с осигурен асистанс – 365 дни в годината, 7 дни в седмицата. Новият момент тук е в двойния асистанс – от една страна, чрез асистанс компанията Mondial Assistance (която приема обаждания и на български език) и, от друга, от Асистанс центъра на ЗАД "Алианц България".Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки