Подвластни на риска … и на застрахователите

09 Август 2011 г.,zastrahovatel.com
Гергана Иванова

  Десетки водачи станаха жертва на измама с фиктивни катастрофи, чрез която се източват пари от застраховката „Каско”. Схемата действа, откакто застрахователните компании затегнаха режима, и за щета на паркинг вече изискват бележка от полицията или КАТ, за да изплатят или ремонтират пострадалото возило. Подобни изисквания не са новост, те съществуваха преди време, но бяха отменени с цел облекчаване на процедурата.

            Находчиви водачи обаче измислили, че ако набедят друг водач, че е ударил колата им на паркинг и после е избягал, съвсем легално ще се сдобият с протокол от КАТ. За целта записвали марката и модела, цвета и номера на кола, която действително е паркирала до тяхната, и то от страната, на която има щета. После викали КАТ и давали данните на нищо неподозиращия водач. Месец по-късно набеденият водач получава призовка да се яви в управление на „Пътна полиция” за справка. Оказва се, че докато пише декларация кой е карал колата и чия собственост е, служителят на КАТ вече му е написал акт за причинено пътнотранспортно произшествие.          Според закона в такива случаи трябва да бъдат извикани двамата водачи, да се направи външен оглед и на двата автомобила и да бъдат сравнени щетите, после водачите да бъдат разпитани последователно. Чак тогава, ако безспорно е установено, че е имало пътнотранспортно произшествие, се пише акт. Годишно в София се пишат по 3000 акта за катастрофи на паркинг. Обикновено подобна схема действа, когато щетите по автомобила са по-малки. Когато има по-големи увреждания, се прави детайлен оглед на пътнотранспортното произшествие, търси се дали на земята има счупени стъкла, мигачи, фарове, парчета боя, следи от гуми и други детайли. Когато по автомобила има незначителни щети, а виновният водач е неизвестен, тогава застрахователите изискват само бележка от районното или номер, под който е заведено  уведомлението за събитието в КАТ. Заради честите опити за застрахователни измами водачите трябва да са наясно с правата си в такива случаи, смятат от Пътна полиция. Оттам обаче не могат да дадат точна статистика

колко от случаите на катастрофи на паркинг са застрахователни измами

 

Броят обаче бил значителен.

            Изключително острата конкурентна борба на застрахователния пазар провокира голяма част от застрахователните компании да ориентират в по-голяма степен своята политика към ликвидацията на щети. Този процес играе основна роля за запазване на клиентите, за привличане на нови клиенти, за увеличаване на пазарния дял, в т. ч. за завоюване на нови пазарни позиции, както и за създаване и поддържане на добър имидж. Практиката показа как липсата на адекватна политика именно в тази част от застрахователния процес доведе до изграждането на лоша репутация на някои от компаниите. Всички ние сме били свидетели на коментари от страна на недоволни клиенти от типа „Тази компания не плаща” или „Така ми ремонтираха автомобила, че си оставиха ръцете”. Ето защо усилията на застрахователните дружества са насочени именно към определяне на реален размер на загубите, обезщетяване на действително претърпените вреди, съкращаване на административните процедури и сроковете за изплащане на обезщетения, както и към по-прецизния подбор при избора на доверени сервизи. Не случайно е валидна поговорката, че добрият застраховател проличава при ликвидацията на щетите.  Именно тогава се вижда кой как работи, кой има по-добро отношение към клиента и доколко гъвкаво реагира в конкретната ситуация. 

            В процеса на ликвидацията на щети се установява основанието за изплащане или отказ от плащане на застрахователно обезщетение, размерът на обезщетението и основанието за регресен иск към трети лица. В резултат на което се пристъпва към изплащане или отказ от плащане на обезщетение, както и към евентуално реализиране на регресните права на застрахователя. За да ви бъде изплатено обезщетение, трябва да притежавате валидна застрахователна полица. Увреденото имущество да е застраховано по полицата. Да сте платили договорената премия. Застрахователното събитие да е настъпило в периода на валидност на полицата и да е по договорен и покрит по полицата риск.  

            При настъпване на застрахователно събитие, при което са причинени имуществени или неимуществени вреди, потребителят на застрахователни услуги следва да уведоми писмено застрахователя за събитието в срок, предвиден в застрахователния договор. Писменото уведомяване на застрахователя става чрез попълване на специален формуляр по образец на застрахователя. След приемане на писмената претенция и приложените към нея документи, установяващи основанието и размера на претенцията, описани в застрахователния договор, съответното длъжностно лице на застрахователя образува ликвидационна преписка. Всяка преписка има регистрационен номер, под който се завежда в регистъра на щетите.

           

            Не се сърдете на застрахователя, ако не знаете правата си

 

            Доста често застраховането се оказва трудоемка и не особено приятна работа както за бизнеса, така и за гражданитe. Самият процес на сключване на даден вид застраховка е свързан с определени разходи, с ориентиране в строго специфичната терминология, избор на подходяща застрахователна компания. Най-важен си остава проблемът на застрахования ще му бъдат ли изплатени евентуалните щети при настъпване на застрахователното събитие. За да си спести всички тези излишни усложнения, клиентът би могъл да се обърне към застрахователния брокер. Преди да  се възползвате от услугите на застрахователния брокер, е добре да оформите писмено взаимоотношенията си с него, съветват експертите. Тъй като брокерът носи имуществена отговорност, впоследствие на базата на това писмено споразумение застрахованият би могъл да получи по съдебен ред пропуснатите ползи.

            Много често застрахованият би могъл да се окаже в не особено благоприятна ситуация при настъпване на застрахователно събитие главно поради недостатъчно познаване на законодателната уредба и/или общите условия на отделните компании. Ето защо необходимостта от брокер е не само в етапа на подписване на полицата, но и при възникване на застрахователното събитие. Брокерът съдейства на застрахования за установяване на причините за щетите, участва активно в набирането на необходимите документи, свързани с щетите, грижи се за тяхното своевременно разглеждане и оказва пълно съдействие при приключване. Той консултира своя клиент, води преговорите с предпочетената от него застрахователна компания, като договаря най-изгодните условия, тарифи или обезщетения и контролира изпълнението на сключения договор. Като консултант на клиента си брокерът защитава неговите интереси пред застрахователните компании.

            Резултатите от редица анкети, показват, че съвсем незначителна част от застрахованите лица са запознати с договорните условия („общите условия”) преди сключването на застраховката. Най-голямата част от застрахованите лица се интересуват от съдържанието на договора, който са подписали, едва след случилото се застрахователно събитие, и то при положение че имат проблеми с обезщетяването. Кандидатът за застраховане придобива познания по съответния вид застраховка предимно от разговора със застрахователния посредник, чиято основна цел е след проведения разговор да сключи застраховка. По този начин остават скрити редица обстоятелства, които могат да доведат до тежки финансови вреди за потребителя, смятат експертите.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки