Европейски антитерористични публично-частни партньорства

27 Август 2012 г.,zastrahovatel.com

 

 

Терористичните актове могат да бъдат извършени от отделни хора, от групировки или дори от държави, като за тях това е алтернатива пред директното обявяване на война. Държавите, които подпомагат или се занимават с използването на насилие срещу обикновени граждани, употребяват неутрални или положителни думи, за да характеризират своите бойци — като например борци за свобода, патриоти или паравоенни. Съвременен пример за такава държава е Иран.

Противодействието срещу тези рискове не може да легне само и единствено на плещите на застрахователите. Точно това е причината държавите по света да намират пътища за противодействие в различни типове публично-частни партньорства.

 

 

ГАЛИНА МАРИНОВА

 

GAREAT - ФРАНЦИЯ

Преговорите между френското правителство и частните застрахователи се провеждат през есента на 2011 година в изключително напрегната обстановка. На първо място Франция току-що е преживяла вълна от смъртоносни терористични атаки през 80-те и 90-те години на миналия век. Експлозията на химическия завод AZF на 21 септември 2001 година, само 10 дни след атаката на 11 септември  - в гъсто населения френски град Тулуза, уби 30 души и рани няколко хиляди. Това събитие представлява една от най-важните индустриални катастрофи за последните 15 години в Европа. Но по това време обстоятелствата около инцидента все още не са били достатъчно проучени и са съществували съмнения за терористична атака, а това повдига още по-остро въпросът за справянето с терористичната заплаха на френска земя.

Второ, от юридическа гледна точка, ситуацията във Франция е доста деликатна, защото законът не позволява на застрахователите да изключват терористичното покритие от търговското застраховане. Всъщност законът от 9 септември 1986 година задължава застрахователите да осигуряват терористично покритие до размера на общия лимит на всички имуществени полици. Поради това след 11 септември френските застрахователи, които биха решили да престанат да предлагат застраховката „тероризъм“, е трябвало да се откажат и от имущественото застраховане, и от застраховката за прекъсване на бизнес.

Дискусиите започват през октомври 2001 годна между представителите на френските застрахователи и правителството. Вследствие на преговорите френското правителство подписва споразумение с FFSA (Federation Francaise des Societes d'Assurance) и GEMA (Groupement des Entrepriese Mutuelles de l'Assurance) – двете основни асоциации на застрахователите във Франция, на 10 декември 2001 година. Това споразумение се базира на публично-частното партньорство, като се създава специален национален терористичен пул – GAREAT (Gestion de l'Assurance at de la Reassurance des resques attentats et Actes de Terrorisme – Мениджмънт на застраховането и презастраховането срещу терористични актове). Този пул представлява първият създаден антитерористичен пул в света, създаден след атентата от 11 септември.

 

Структура

 

GAREAT е съзастрахователен пул, чиято структурна организация се базира на четири основни линии на споделяне на риска и дялово участие. Първото ниво има годишен агрегатен капацитет от 400 милиона евро. Почти 70 общозастрахователни компании, за които членството е задължително, както и 35 други компании, опериращи на френския пазар, подсигуряват успешното действие на този пул.

Второто ниво на покритие се застрахова от презастрахователи и някои застрахователи, които вече участват в първото ниво на  GAREAT. То има годишен агрегатен капацитет от 1 250 милиона евро. Swiss Re е водеща на това ниво заедно с още 30 други компании, сред които AIG, AXA, AGF, Hannover Re, Munich Re, Partner Re, Scor. Тези две нива осигуряват общ капацитет от 1 650 милиона евро.

Третото ниво, ръководено от Hannover Re, е базирано на международния презастрахователен пазар за допълнителни 350 милиона евро. Така общозастрахователната и презастрахователна индустрия може да поеме застраховани щети до размера на 2 милиарда евро.

Четвъртото ниво е неограничено. То осигурява неограничена гаранция от френското правителство чрез Caisse Centrale de Reassurance (CCR), държавна презастрахователна компания.

Премиите се разпределят по следния начин: GAREAT задържа близо 30 процента, второто ниво прихваща 50 процента, третото ниво – 10 процента, а правителството получава почти 10 процента от събраните годишни премии.  

 

Покритие

 

Терористичната застраховка във Франция е задължителна, така че всяка компания е защитена от застраховател, който след това може да бъде застрахован от пула  GAREAT. За да може да бъде презастрахован, рискът трябва да отговаря на три задължителни условия. На първо място, пулът покрива широка гама от индустриални и търговски рискове за имуществени повреди  и бизнес прекъсване, включително химическа, биологическа, радиологична и атомна атака. Второ, рискът трябва да бъде локализиран във Франция. И накрая, пулът покрива само собственост, чието общозастрахователно покритие за директни имуществени щети и бизнес прекъсване (основно застрахователна полица „Пожар”) е по-голям от 6 млн. евро. Точно затова френското решение не осигурява пълно споделяне на риска между застрахователите. То предлага комбинация от презастраховане на риска между пула и нормалните презастрахователни компании.

 

 

 

EXTREMUS AG – ГЕРМАНИЯ

Както в много други държави застраховката срещу терористичен риск в Германия е била включена в много търговски линии без допълнителна премия до събитията от 11 септември. След тези събития много застрахователни компании изключват терористичния риск от своите търговски застрахователни линии, въпреки че някои продължават да застраховат за застрахователни суми по-високи от 25 милиона евро. Други предлагат покрития с доста ограничени нива на лимитите за максимални щети, и то срещу допълнителни премии. След като презастраховането на този риск е практически невъзможно, застрахователните компании не желаят да покриват терористичния риск самостоятелно.

Немското решение на проблема бива намерено след шестмесечни преговори между германското правителство и Немската застрахователна асоциация GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft). На 23 април 2002 година е огласено създаването на партньорство между частните компании и правителството за осигуряване на лимитирано държавно покритие. Програмата се базира на създадената на 3 септември 2002 година нова корпорация за имуществено застраховане – Estremes AG. След одобрение от страна на Федералната комисия за надзор на финансовите услуги Extremus стъпва на немския застрахователен пазар  на 1 ноември 2002 година.

 

Структура на партньорството

 

Extremus директно покрива терористичния риск. Тя е 100 процента презастрахована от своите акционери, които са частни застрахователни и презастрахователни компании. 16-те акционери са AIG, Allianz, AMB, Deutsche Ruck, DEVK, Gerling Allgmeine, Gothaer, HDI, HUK Goburg, LVM, Munich Re, NOVA Allgemeine, R+V, Swiss Re, VHV и Zurich. Те са подсигурени и от местни и международни застрахователни и презастрахователни компании, както и от федералното правителство.  Капацитетът за годишно покритие, осигурявано на три нива, считано от 1 март 2004 година насам, е лимитирано до 10 милиарда евро. Отговорността на Extremus и неговите акционери е ограничена от самия правен статус на корпорацията. Затова,  ако акумулираните загуби, причинени от терористични атаки за една година, превишат 10 милиарда евро,  Extremus, изглежда, ще бъде задължена да обяви несъстоятелност. Като резултат щетите, които надхвърлят 10 милиарда евро, няма да бъдат компенсирани и ще легнат изцяло на раменете на застрахованите. Такова решение по презумпция ще доведе до дискусии за алтернативни решения, като споделяне на цени и обратно към полицата на аренда.

Акционерите на  Extremus осигуряват по-голямата част от първия пласт от 1,5 милиарда. Второто ниво от 0,5 милиарда се осигурява главно от международни застрахователи начело с Berkshire Hathaway. Над това ниво федералното правителство поема ролята на презастраховател. За разлика от френската система държавната отговорност в германската програма е лимитирана.

Премийните приходи се събират от  Extremus и се разпределят между акционерите, включително и правителството. През първата година на създаването си правителството взе от  Extremus 9 процента от общите премии за осигуряване на презастрахователна защита. Тази премия не се счита или приспада от данъците на дружеството по никакъв начин.

 

Покритие  

 

Застраховането срещу тероризъм не е задължително в Германия. Застраховането чрез  Extremus покрива щети на сгради, машини, както и прекъсване на работа вследствие на терористична атака. За терористични атаки се приемат действия на личности или групи от хора, посветени на политическа, религиозна, етническа или идеологическа цел, за да се съзададе страх в населението или какъвто и да е сектор на населението и по този начин да се повлияе на правителството или на обществена личност.

За да бъде обезщетен актът, трябва да е извършен в Германия и щетите да са на германска територия.

Extremus покрива терористичния риск за тотална застрахователна стойност над 23 милиона евро. Войната и гражданската война, въстания, плячкосване, ядрен риск, а също и  биологическият, и химическо замърсяване от терористи са изключени. Щетите, нанасени от компютърни вируси, също са изключени по презумпция.

 

 

Consorcio de Compensacion de Seguros - ИСПАНИЯ

Consorcio de Compensacion de Seguros получава постоянен легален статус през 1954 година и поради този факт се счита за най-старата терористична застрахователна програма в Европа. Това е държавна застрахователна програма, гарантираща покрития срещу „необичайни рискове“ и е задължителна в Испания както за природни бествия, като земетресения, наводнения, атипични циклонни бури, вулканично изригване, така и за феномени с политико-социален ефект (граждански бунтове и тероризъм). Поради тази причина не се предлага антитерористично покритие отделно. Покритието е само за имуществени загуби и е интегрирано в полиците на частните застрахователни компании, които събират премиите от името на Consorcio.

Както във Франция и Германия презастрахователните цени, които Consorcio изисква, зависят от застрахователната сума. Например за пълно покритие (за материални щети) Consorcio изисква между 0.10% и 0.14 процента за офис сгради. След 11 септември Consorcio de Compensacion de Seguros се съгласи да презастрахова терористичния риск, касаещ бизнес прекъсването, за всички ситуирани в Испания предприятия. Тя събира годишни такси от 0.15 промила.  

Тези цени са за покрития срещу всички „екстремни рискове“, а не само срещу терористичен риск. След събитията от 11 март 2004 година – терористичните атаки в Мадрид, Испания – испанският терористичен пул покри повечето от свързани с това загуби, без животозастрахователните полици и тези за повреди на влаковете, които са притежавани от държавата.

 

 

Pool Re - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В сянката на терористичната бомбена атака в Лондонското сити през април 1992 година и заявлението седем месеца по-късно от страна на британските застрахователи, че ще изключат терористичното покритие от техните търговски полици, Великобритания основава  обща застрахователна организация – Pool Re. До 11 септември 2001 терористичните изключения вътре в застрахователните полици във Великобритания бяха обикновено ограничени до лимита на имуществените полици. Те се позоваваха на изводи вследствие на терористичния акт от 1993 година и цялостният подход е изработен така, че да се справя с бомбените атаки на IRA.

След събитията от 11 септември обаче се наложи преразглеждане на концепциите и включване на всички рискове, включително щети, нанесени от химически, биологически и ядрени атаки. Това увеличаване на покритията става факт през 2003 година. Това разширяване на покритията резултира в удвояване на премиите, събирани от Pool Re. Пулът събира от близо 220 си членове индивидуална оптимална премия за терористичен риск, която се калкулира като процент от общите им събрани застрахователни премии по застраховката „Пожар” и „Злополука”. Тези премии зависят силно и от мястото, където възниква рискът.  

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998