13 топ-прогнози за 2013 година: без фатализъм, но с плах оптимизъм

12 Март 2013 г.,zastrahovatel.com
Галина Маринова

 

Тенденции, предизвикателства и възможности в световното застраховане

 

Резервирани в прогнозите си за „светлото бъдеще“ на застраховането през 2013 година, топ-мениджърите в индустрията все пак поставят пред себе си множество постижими, реални цели, които ще позволят на бранша „да си поеме дъх“ след дългите години на трудни икономически времена.

Застрахователната индустрия е призвана да „спасява“ и „инвестира“ и тази нейна роля на икономическата сцена е причина както за предизвикателствата, с които се сблъсква, така и за възможностите, които ще я изведат на върха на пазарния пейзаж, където винаги е било нейното място. Браншът се тревожи за неотложните политически решения, които са жизнено важни за работата му, но все по-често се заплитат в безкрайни политически дебати и апелира към изход от задънената улица на подхода, който управляващите не само в Европа, но и по цял свят явно използват: „Няма да действаме, докато наистина не се налага и не дойде критичният последен момент“. Топ-мениджърите заявяват: „Тази управленска стратегия граничи с краен авантюризъм“.

Протекционизмът и надценяването на ролята на регулаторите се счита за едно от най-големите предизвикателства за 2013 г. Ограниченията по отношение на гъвкавостта на капитала са ключов проблем за международното застраховане и презастраховане, а без него управлението на рисковете в съвременния земетръсен, в прекия и преносния смисъл на думата, свят е „Мисия невъзможна“. Застрахователите застават зад необходимостта да се работи без излишни пречки от страна на „протекционистки регулаторни лупинги или данъчни политики“.

Въпросите, които си задават експертите, очевидно са еднакви навсякъде по света: ще бъде ли използван колективният опит на застрахователната индустрия и ще се извлекат ли поуки от големите природни катаклизми. Ще се използват ли последствията от Суперурагана „Санди“ като възможност да се тръгне в посока към осигуряване на по-голяма сигурност? Ще се осъзнае ли ролята на самоучастието? Ще бъде ли обществено призната необходимостта от по-висока цена на полиците в районите, изложени на по-висок катастрофичен риск?

2013 година се определя като година на отворени възможности пред специализираните застрахователни компании и брокери. „Печелившата карта“ според лидерите в застраховането ще бъде умението да се съчетава специфичният опит в определена бизнес област със способността да се предложат цялостни решения на клиентите, които да осигуряват измерими за тях ползи.

За да се доберат до „по-голямо парче от пая“, застрахователите ще трябва да мислят иновативно и да променят себе си така, че да изпъкнат със собствен облик на пазарната сцена. Сливанията и поглъщанията са другият път, водещ към ръст, и може би ще бъдат популярна стратегия през 2013 година.

Значително предизвикателство за застрахователната индустрия през 2013 г. и след това ще бъде съревнованието за талантливи кадри и привличането на най-добрите специалисти. Качествените хора са тласъкът на иновациите в много ключови области, като технологиите, дизайна на продуктите и цялостното корпоративно развитие. Брилянтните компании ще бъдат тези, които откриват, наемат на работа, осигуряват възможност за развитие и успяват да задържат талантливи кадри в екипа си.

 

 

Ерик Смит, Swiss Re, президент и главен изпълнителен директор за Америка

 

 

Водещият позитивен акцент на 2013 година ще бъде потенциалът за растеж и осъществяваният ръст на пазара в Латинска Америка. Това засяга както застрахователната, така и презастраховователната индустрия.

Тази тенденция ще продължи да представлява интерес още много десетилетия напред. Мексико, Колумбия и Бразилия са трите държави, които ще привличат погледите на специалистите и предприемачите. Ще бъдем свидетели на много големи инфраструктурни проекти, което ще доведе до всеобхватни промени в тези региони със силно отражение върху пазара на имоти. Във всяка от тези три страни ще можем да видим появата на средна класа, а това ще води до разкриване на много нови възможности в областта на застраховането.

Най-голямото предизвикателство през 2013 година ще бъде липсата на силен икономически растеж в световен мащаб. Икономика не расте с темп, който да позволява на застрахователите да отбележат задоволителния ръст, за който мечтаят. Ако икономиката не се „вдигне“ на крака, това, на което бяхме свидетели през 2012 г., ще се повтори и през 2013 година.

Второ предизвикателство, пред което е изправена индустрията, е метеорологичното време. Ние все още се борим с непосредствените последица от супербурята „Санди“.

Част от това, което ни предстои тази година и което ще продължи и през следващите години, е по-активен диалог за това какво трябва да се направи, за да се подготвим за бъдещите метеорологични изпитания. Въпросите, свързани със следващия природен катаклизъм, са по-скоро „кога“, „какъв“ и „колко тежко ще удари“, а не „дали ще има такъв“.

 

Шон МакГавърн, Lloyd's, директор за Северна Америка и главен съветник по управление на риска

 

 

Боя се, че от гледна точка на нарастване на бизнеса през 2013 година прогнозите са доста мрачни. Природата и нейните капризи продължават да бъдат предизвикателство. Въпреки че в някои бизнес направления се наблюдават подобрения, това явление си остава по-скоро частично. Това означава, че всичко ще се решава на полето на качеството на предлаганите продукти и на обслужването. Не можем да се надяваме на много по-силни резултати от постигнатите през 2012 година.

Оставаме фокусирани върху нашите основни пазари: САЩ, Великобритания, Канада и Европа, но също така отправяме поглед и към по-бързо развиващите се икономики.

Ниският глобален икономически растеж ще продължи и през 2013 г., подхранван от такива фактори като еврокризата, а също и преговорите по фискалния резерв в САЩ, както и влиянието, което може да имат те върху икономиката на САЩ.

 

Ананд Рао, PricewaterhouseCoopersU.S., съдружник и управляващ направление „Застрахователно консултиране“

 

 

Най-голямото предизвикателство на 2013 година е ниската капиталова доходност, която през последните две до четири години преживя промяна от „анемична“ до „лека“. Тя не расте с темпа, с който бихме искали, и това е източник на огромно напрежение за застрахователите. Те управляват портфейлите си „на ръба“, което оказва голям натиск върху маржовете, а задържането на клиента добива все по-голямо значение.

Фокусът при персоналните застраховки е вече видимо изменен и това ще оказва съществено влияние на развитието на пазара през 2013 година. Все повече и повече хора купуват застраховки онлайн. Не всеки, който посещава онлайн магазини, непременно променя застрахователя си, но хората имат вече придобит, изграден навик в онлайн пазаруването и го правят с много по-голяма честота, отколкото преди. Застрахователите вече се опитват да адаптират онлайн политиката си, за да станат много таргетирани и целенасочени. Стремят се към по-голямо разбиране на клиента, за да създават нови възможности за онлайн застраховане. Тези процеси ще се задълбочават бързо и драстично не само през 2013 година. Това е бъдещето.

При корпоративното застраховане катастрофичните събития като супербурята „Санди“ и мащабът на щетите и загубите, които предизвикаха за множество корпоративни клиенти, накараха бизнесът да се замисли за животоспасяващия характер на „Полиците за прекъсване на бизнес“. Това вещае възможности за ръст в тази застрахователна ниша. Тя набира все повече популярност и все повече застрахователи вече поне се замислят за това как да прекроят своите предложения по отношение на този риск.

 

Пина Албо, Munich Re America Inc., президент на Подразделение „Презастраховане“

 

 

Цените на застрахователните полици ще продължат да се катерят нагоре, което ще увеличи доходността на портфейлите на застрахователите. В силна позиция към момента и с обещаващо развитие е пазарната ниша на професионалните отговорности „по поръчка“, отвъд стандартно предлаганите от компаниите. Въпреки че тази тенденция е положителна, тя няма да бъде достатъчна, за да доведе до ръст в индустрията.

Увеличаването на честотата и тежестта на природните бедствия ще продължи да бъде дългосрочно предизвикателство за бранша особено в Северна Америка, където се наблюдават най-големи увеличения по отношение на отчетени загуби от катаклизми, свързани с метеорологичното време, през последните 30 години. Като презастрахователи ние трябва да се съсредоточим върху адекватно ценообразуване по отношение на риска, но цената не е от ключово значение в контекста на изменението на климата. Ние трябва да продължим да анализираме. Трябва да продължи работата по изучаването на рисковете и да се стремим към намаляване на последиците от осъществяването на тези рискове. Важно е да се работи и в посока адаптиране към настоящите условия.

В САЩ инвестицията в инфраструктурни проекти на обща стойност 1 млрд. долара се очаква да създаде 18 000 нови работни места. От тях 40 процента са в сектора на строителството. Другите 60% ще бъдат реализирани в дългосрочен план в сектори като производство, образование, транспорт и енергетика. Застрахователи и презастрахователи могат да подкрепят тези проекти чрез участие в инфраструктурни инвестиции, както и чрез предоставяне на застрахователни решения.

 

Брадли Кадинг,  Асоциация на застрахователите и презастрахователите – Бермуда, председател

 

 

Ръст няма да бъде ключовата дума за 2013 година. И занапред центърът на мениджърските усилия ще бъде как да се реализира някаква печалба в свят, където има ограничен инвестиционен доход.

За да бъдеш глобален играч, трябва да бъдеш глобален играч. Това означава, че клиентите очакват да бъдеш способен да посрещнеш техните нужди в САЩ, в Европа и в Азия, а и където и да е другаде по света. Развиващите се пазари държат в шепите си обещания, но ръстът ще бъде бавен и правителствените намеси в бизнеса трябва да бъдат избегнати, което е нелека задача.

Протекционизмът и надценяването на ролята на регулаторите са най-голямото предизвикателство за 2013 г. Ограничения по отношение на гъвкавостта на капитала са проблематични. За да бъде международното застраховане и презастраховане в състояние да управлява рисковете на съвременния свят, е необходимо да се работи без излишни пречки от страна на протекционистки регулаторни лупинги или данъчни политики. Клиентът очаква от нас да издаваме полици за покритие на големи рискове. Ние искаме да го правим, но не трябва да бъдем притискани с непосилна регулация. Регулаторни изисквания и  данъчни политики образуват тясна хватка за капитала, поставяйки му ненужни лимити. Клиентът знае, че ограниченият капиталов капацитет означава по-високи цени. Това е елементарно. Просто такъв е законът на търсенето и предлагането.

Приближава моментът, когато ще се достигане „критичната маса“ от хора, които мислят за промените в климата. Това означава, че се увеличават шансовете застраховането и презастраховането да станат по-популярни и за тях да се говори много повече в общественото пространство. Застрахователите и презастрахователите ще се ангажират все по-видно и мощно с полици, защитаващи от последствията от природните катаклизми. Браншът ще се ориентира към ценообразуване, което да бъде адаптирано към новите условия и нива на рисковете. Очакванията ми са свързани с това на катастрофичните рискове да се гледа вече от много по-глобална и холистична перспектива.  

 

Питър Истууд, AIG Property Casualty, U.S.&Canada, президент и главен изпълнителен директор

 

 

Някои развиващи се пазари са обещаващи. В Бразилия например се наблюдава стабилен, умерен ръст от около 4,5%. В страната има сравнително ниско застрахователно проникване, което в съчетание с факта, че са налице всички признаци за появата на средна класа в това общество, превръща Бразилия в изключително привлекателна за нас.

През 2013 година в глобален мащаб ще наблюдаваме устойчиво ниска доходност на капитала и продължаващо, но слабо възстановяване на икономиката. Катастрофични събития като Супербурята „Санди” вероятно ще доведат до натиск в посока нагоре върху цените на полиците, свързани с покриване на катастрофични рискове. Твърде вероятно е това като цяло ще доведе до бавен, но стабилен ръст в застраховането.

Ние сме изправени пред предизвикателството да постигнем възвръщаемост на нашия бизнес, равна или по-голяма от цената на притежавания от нас капитал. Като индустрия ние трябва да измислим начин да стигнем до тази цел през 2013 година.

 

Морис Тукър, General Re, вицепрезидент и изпълнителен директор

 

 

Видно е, че развиващата се регулаторна среда ще доведе до значими промени в застрахователната индустрия. Призракът на инфлацията, киберрисковете, както и предизвикателствата на катастрофичните рискове също са значими фактори, които не трябва да изпускаме от поглед през цялата 2013 година. Еволюцията на капиталовите пазари и пенсионните фондове по отношение на ролята, която играят в областта на презастраховането, също трябва да бъдат в центъра на вниманието ни. В обсега на радара на застрахователите през 2013 година трябва да бъдат и законодателни промени като TRIA в САЩ. Предпазният клапан, който този нормативен акт предвижда, е от критично значение за индустрията, но рискът добрите намерения да се удавят в законодателно буксуване е голям.

Супербурята „Санди“ изтласка наяве редица слабости в инфраструктурата, планирането и проектирането в САЩ. Това вероятно ще бъде последвано от усилия за преодоляване на тези проблеми. Ние като индустрия приветстваме тези усилия, но е нужен по-голям дебат.  Последиците от „Санди“ трябва да осветлят проблема, свързан с липсата на общ консенсусен език в застрахователната индустрия по отношение на полиците, покритието, което те осигуряват, самоучастието и самото определение за „буря“. Това касае с особена сила имущественото застраховане. Застрахователната индустрия трябва да положи усилия, за да сведе до минимум объркването в редиците си, което последва след „Санди“, както и последващите щети за имиджа на индустрията.

 

Денис Керигън, Zurich North America, главен юрисконсулт

 

 

По отношение на законодателната регулация на бранша най-големите предизвикателства са свързани с определянето на системния риск и на по-нататъшното развитие на законопроекта Dodd-Frank.

На държавно ниво предизвикателството е да се определи какъв вид реформи, ако има такива, ще последват след супербурята „Санди“. Ще бъде ли прегърнат колективният опит на застрахователната индустрия за извличане на поуки от големите природни катаклизми и ще се използват ли последствията от „Санди“ като възможност да се тръгне в посока към осигуряване на по-голяма сигурност? Ще се осъзнае ли ролята на самоучастието? Ще бъде ли обществено призната необходимостта от по-висока цена на полиците в районите, изложени на по-висок катастрофичен риск? Това тепърва ще разберем.

Ще съумеят ли регулаторите по света да изградят задоволителни отношения на диалог помежду си, за да разрешат ключови за индустрията проблеми. Редно е да се стигне до по-добра еднородност по отношение на предоставяните данни за природни бедствия по отношение на съдържание и времева рамка. Така ние застрахователите ще можем да съсредоточим енергията си върху задоволяване на потребностите на нашите клиенти.

 

Дик ЛаВей, Хановер Re, старши вицепрезидент, директор „Оперативна дейност и маркетинг“

 

 

През 2013 година специализацията ще продължи да носи огромни възможности за застрахователите и брокерите, които притежават по-добър експертен капацитет в определени конкретни отрасли. Печелившата карта ще бъде умението да се съчетава специфичният опит в определена бизнес област със способността да се предложат цялостни решения на клиентите, които да осигуряват измерими за тях ползи.

В действителност компании, които са фокусирани върху специализацията, растат два пъти по-бързо, в сравнение с тези, които не са. Ние виждаме как най-добрите застрахователи печелят именно чрез специализация. Те разбират уникалните рискове, свързани с конкретната индустрия. Въоръжават своите агенти и брокери със силни, основани на опита си застрахователни решения и наистина успяват да предложат защита от ключови за конкретния клиент рискове, с което им осигуряват измерима, реална полза от дейността си.

 

Чарлс М. Чамнес, NAMIC, председател на УС и главен изпълнителен директор

 

 

Застрахователите в общото застраховане предоставиха на икономиката здрава основа, на която да стъпи през последните години, характерни с борбата за оцеляване. Докато икономиката продължава да се възстановява, аз очаквам застрахователната индустрията също да изправя ръст редом с нея.

Може би най-голямото предизвикателство за бизнеса на застрахователите ще бъдат ветровете на неизвестност и несигурност, които духат от посока на политиците и управленците.

Нашата индустрия по своята същност е тази, която „спасява“ и „инвестира“, но в среда, която се характеризира с ултраниски нива на доходност на капитала, това се превръща в изключително предизвикателство. Ситуацията става още по-тежка като добавим и продължителните политически борби свързани с ключови икономически въпроси във Вашингтон и Брюксел.

Програмата TRIA в САЩ например е на дневен ред, но като се има предвид стандартният начин на действие във Вашингтон, който е „Да не действаме, докато наистина не се налага и не дойде критичният последен момент“, ние, застрахователите, сме притеснени за целия антитерористичен застрахователен пазар. Тази управленска стратегия граничи с краен авантюризъм.

Бъдещето вещае и значителна експлозия от спорове около новите законови изисквания за жилищно строителство и благоустройство. Тази регулаторна промяна ще има пряко въздействие върху имущественото застраховане. Ако това правило влезе в сила, то ще предизвика множество спорове относно новите фактори, които ще залегнат при изписването на имуществени застрахователни полици, като всеки фактор може да бъде оспорен като дискриминационен. Въз основа на статистически данни ще се окаже, че различните расови и етнически групи ще бъдат засегнати в твърде различна степен от новите правила.

 

Джон Хол, FM Global, изпълнителен вицепрезидент

 

 

Единственото, което застрахователните компании могат да предприемат в близко бъдеще, е предоставяне на широка гама от застрахователни продукти и специализиран, добре отработен сервиз на клиентите си. Застрахователите, които могат да разберат и да отговорят на нуждите на пазара такива, каквито са към момента, не само ще оцелеят, но и ще спечелят.

Има все по-малко и по-малко застрахователи, които са способни да представят последователна глобална застрахователна програма за организации, които имат мултинационален отпечатък. Това предоставя възможности за растеж на тези застрахователни компании, които могат да се справят с това предизвикателство.

 

 

Том Мотамед, CNA Financial, председател на УС и главен изпълнителен директор

 

 

С наследство от намалена доходност на инвестициите, неблагоприятни резултати вследствие на катаклизми и забавяне в натрупването на резерви 2013 г. стартира трудно. В бъдеще ще наблюдаваме големи усилия както по отношение на управлението на застрахователните портфейли, така и по отношение на ценообразуването. Когато нямаш зад гърба си стабилен резерв от предходни години, има по-малко място за смели решения. Трудно можеш да бъдеш смел без солидна почва под краката си.

Застрахователите ще канализират енергията си за подобряване на маржовете от нарастващите цени, особено в бизнеса, който е свързан с катаклизмите и с компенсациите за работна сила. В същото време застрахователите ще продължат да търсят разрастване в развиващите се пазари, използвайки ги като нови източници на надежда. Те ще започнат да наливат повече ресурси в такива отрасли като здравеопазване, технологии и специализирани продуктови линии.

От особено значение е въпросът за регулирането на пазара, което се превръща в основна тема както в САЩ, така и в целия свят. Трябва обаче да се постараем да изведем на преден план и да заявим твърдо както пред регулаторите, така и пред широката общественост факта, че застрахователната индустрия никога не е била в криза и нейната платежоспособност никога не е била под въпрос.

 

Джак Салцведел, American Family Insurance, председател на УС и главен изпълнителен директор

 

 

Ръстът на индустрията ще остане труден и през 2013 година. Ние всички се надяваме, че икономиката ще се изправи на крака, за да повлияе положително върху търсенето на полици, но не можем да разчитаме на това при планирането на работата си.

За да се доберат до „по-голямо парче от пая“, застрахователите ще трябва да мислят иновативно и да променят себе си така, че да изпъкнат със собствен облик на пазарната сцена. Сливанията и поглъщанията са другият път, водещ към ръст, и може би ще бъдат популярна стратегия през 2013 година.

Значително предизвикателство за застрахователната индустрия през 2013 г. и след това ще бъде съревнованието за талантливи кадри и привличането на най-добрите специалисти. Качествените хора са тласъкът на иновациите в много ключови области като технологиите, дизайна на продуктите и цялостното корпоративно развитие. Брилянтните компании ще бъдат тези, които откриват, наемат на работа, осигуряват възможност за развитие и успяват да задържат талантливи кадри в екипа си.

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,