Доверието в застрахователните брокери продължава да расте

07 Май 2013 г.,zastrahovatel.com
Гергана Иванова

 Все повече потребители търсят „застраховка по мярка“ и професионална консултация

 

Посредниците формират 45,37% от премиите на дружествата със седалище в Република България

 

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2012 г., е в размер на 808.913 млн. лв., от които 724.827 млн. лв. в полза на застрахователи със седалище в Република България и 84.085 млн. лв. в полза на застрахователи от други държави. Това показват оповестените от Управление „Застрахователен надзор” към Комисията за финансов надзор данни за пазара. Съпоставено с предварителните данни за брутния премиен приход, реализиран от застрахователите, лицензирани в Република България през 2012 г., който е 1.598 млрд. лв., излиза, че застрахователните брокери формират 45,37% от премиите на  дружествата със седалище в Република България. За сравнение през 2011 г. брокерите формираха 44,31% от приходите. Тези цифри са повече от красноречиво доказателство за доверието, с което се ползват брокерите сред потребителите на застрахователни услуги.     

От реализирания от застрахователните брокери през 2012 г. премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Република България 665.554 млн. лв. са реализирани в общото застраховане и 59.273 млн. лв. в животозастраховането. В сравнение с 2011 г. се отчита увеличение на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери, с 1,7%, като в общото застраховане е отчетен ръст от 1,3%, а в животозастраховането - ръст от 5,7%.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки - „Гражданска отговорност” на автомобилистите (44,1%) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (36%), следвани от „Пожар и природни бедствия” (8%) и „Други щети на имущество” (4,5%). Тези цифри за пореден път показват, че пазарът върви натам, накъдето го тласне потреблението. За съжаление хората са принудени по силата на закона да сключват задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, а за другите застраховки, ако нямат пари, те просто не сключват полици. Това автоматично качва дела на автомобилните полици. 

При животозастраховането реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход е основно по застраховка „Живот” и рента (88,5%).

В края на 2012 г. 34% от реализирания премиен приход чрез застрахователни брокери в полза на застрахователи от други държави е за застрахователи от Кипър и 32% за застрахователи от Франция. Най-голям дял в структурата на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи от други държави, заемат застраховките „Гражданска отговорност” на автомобилистите (33%), „Злополука” (18%) и „Разни финансови загуби” (17%).

 

ТОП 5

 

Лидер в класацията по общ премиен приход сред застрахователните брокери в България е „Ес Ди Ай Груп” ООД с 52 244 362 лв., следван от „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД с 50 270 754 лв. и „Марш” ЕООД с 32 054 340 лв. На четвърта и пета позиция в класацията с малка разлика в прихода се нареждат „Тотал инс - застрахователен брокер” ЕООД (28 419 054  лв.) и „ОББ - застрахователен брокер”  АД (28 216 578 лв.).

Малко по-различно изглежда ТОП 5 по премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Република България. Отново лидерската позиция е за „Ес Ди Ай Груп” ООД с отчетени премии в размер на 46 439 175 лв., следван от „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД, чиито приходи възлизат на 42 113 993 лв. Третото място в класацията обаче е за „ОББ - застрахователен брокер” АД  с премиен приход от 28 214 076 лв. Четвъртото място е за „Евролайф България” ЕООД с 23 801 715 лв. и петото за „Велмар Брокерс” АД с 21 509 791 лв.  

Още по-различно е подреждането в ТОП 5 по премиен приход в полза на застрахователи със седалище в друга държава. Безапелационен лидер в тази класация е „Тотал инс - застрахователен брокер” ЕООД с премиен приход в размер на 24 529 617 лв., следван от „Марш” ЕООД с 12 296 255 лв. и „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД с 8 156 762 лв. Четвъртата позиция в класацията е за „Ес Ди Ай Груп” ООД с премии на стойност 5 805 187 лв. Изненадващо петото място в класацията се заема от „Адванс иншурънс сълюшънс брокер” АД, чиито приходи възлизат на 4 839 379 лв. 

 

Комисионите

 

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2012 г. възлизат на 150.261  млн. лв., в т. ч. 137.190 млн. лв. - при посредничеството за застрахователи със седалище в Република България, и 13.071 млн. лв. - при посредничеството за застрахователи от други държави.

Приходите от комисиони при посредничеството за застрахователи със седалище в Република България намаляват с 1,1% спрямо същия период на миналата година. От тях 128.836 млн. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 8.354 млн. лв. - в животозастраховането.

На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане намаляват с 0,5%, а в животозастраховането намаляват с 10,2%. Комисионите на брокерите представляват 19,4% от реализирания чрез тях премиен приход в общото застраховане и 14,1% от реализирания чрез тях премиен приход в животозастраховането.

 

„Застраховка по мярка”

 

В повечето случаи застраховането се оказва трудоемка и не особено приятна на пръв поглед задача. Най-вече защото самият процес на сключване на определен вид застраховка е свързан с правенето на разходи, с ориентирането в строго специфична терминология, избор на подходящата застрахователна компания и най-вече с основния от гледна точка на застрахования въпрос ще му бъдат ли изплатени евентуалните щети при настъпване на застрахователното събитие. От друга страна, от изключително значение е този избор да бъде правилен, тъй като той впоследствие е и гарант за качеството на застраховката, която купуваме. В този момент възниква въпросът на кого да се доверя за моята застраховка. Застрахователният брокер е този, от когото ще получите професионална консултация, и този, който ще ви предложи „застраховка по мярка”. Брокерът консултира своя клиент, води преговорите с предпочетената от него застрахователна компания, като договаря най-изгодните условия, тарифи или обезщетения и контролира изпълнението на сключения договор. Като консултант на клиента си застрахователният брокер защитава неговите интереси пред застрахователните компании.

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,
orange_li
"Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството "
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Академик Иван Стефан,
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998