Европейското застраховане се възправя, а ние?

08 Септември 2013 г.,zastrahovatel.com
Анна Уолф

 

Европейската застрахователна асоциация Insurance Europe , в която членува и Асоциацията на българските застрахователи, публикува своя годишен доклад за състоянието на пазара, очакванията на застрахователния бранш и проблемите, които трябва да бъдат преодолени. По традиция краят на месец юни е посветен на равносметка за изминатия до средата на годината път, както и за предначертаване на най-важните задачи, които трябва да намерят решение до края на годината.

 

 

Дали и как ще излезем от кризата. В гъстата мъгла на бъдещето с червени светещи знаци се чете заветната „2014 година“. Твърди се, че точно тогава европейската икономика ще отърси окончателно от плещите си бремето на кризата. И какво от това, ще каже скептичният български наблюдател. Ако и когато това се случи, към България отново ще потекат чуждестранни инвестиции, а това ще изправи на крака и нас.

 

Равносметката

 

Противоречивите макроикономически условия оказват директно влияние върху европейската застрахователна индустрия през 2012 г., коментира браншовата федерация Insurance Europe в своя годишен доклад.

Данните на европейската статистическа служба „Евростат” разкриват, че брутният вътрешен продукт на региона се свива с 0.3% през 2012 г. след умерения ръст от 1.6 на сто през 2011 г. През втората половина на годината обаче станахме свидетели на известно съживяване на капиталовите пазари. То бе окуражено от решението на политическите лидери от юни 2012 г. да се създаде общ механизъм за надзор и да се проправи пътят към създаването на банков съюз. Отделно месец по-късно Централната банка стартира покупки на вторичните пазари на дългови облигации, което успокои тревогите относно интегритета и жизнеспособността на еврото.

В този изпълнен с противоречия пейзаж европейските застрахователи се справиха сравнително добре. Реализираните брутни премийни приходи се възвърнаха към ръст, а обемът на управляваните активи се вдигна с девет на сто. Премийните приходи се повишават с 1.6% след спад от 2% през 2011 г., достигайки 1,114 млрд. евро. Животозастраховането отговаря за около 60% от тази сума, но то отбеляза по-скромно съживяване в сравнение с общото застраховане, чиито премийни приходи набъбнаха с почти три на сто.

 

„Животът“ се завръща

 

Животозастраховането се връща бавно към живот. След като през 2011 г. секторът пострада от спад от близо шест на сто, през 2012 г. той успя да се завърне към възхода с макар и скромното повишение на брутните си премийни приходи от малко под 1% до 656 млрд. евро.

Четири най-големи пазара на Стария континент остават Великобритания, Франция, Германия и Италия, които отговарят за приблизително 70% от общо реализираните приходи за годината.  В Обединеното кралство се отчита ръст от 10%, а в Германия – от 0.6%, след съответно повишение от 4% и спад от 3.9% през 2011 г.

Във Франция и Италия негативната тенденция се задържа, но темповете на понижение на премийните приходи се забавят – от съответно 13% и 18% през 2011 г., на 8% и 5.5 на сто за 2012 г. Във Франция основна причина за продължаващия низходящ тренд е конкуренцията от страна на други финансови продукти. В Италия свиването се дължи предимно на отслабналия интерес към традиционните животозастрахователни договори.

 

3% „Общо“ оживление

 

Според изчисленията на Insurance Europe брутните премийни приходи на европейските общозастрахователни компании възлизат на 459 млрд. евро през 2012 г. спрямо 441 млрд. за 2011 г. Това означава, че ръстът на годишна база възлиза на около 3%, или толкова, колкото бе и през 2011 г.

И трите най-големи общозастрахователни сегмента – имотно застраховане, здравно застраховане и автомобилно застраховане, отчитат оживление спрямо 2011 г., като то е най-ясно изразено в имотното застраховане.

Лъвският пай от брутните премийни приходи обаче продължава да държи автомобилното застраховане с 30% дял от пазара. Това господство е още по-силно изразено за България, където полиците „Гражданска отговорност” и „Каско” отговарят за 70.3% от приходите в общото застраховане.

В тази група обаче се наблюдава известно забавяне на ръста спрямо 2011 г. от шест на около две на сто. Така общият обем на автомобилното застраховане в Европа достига 135 млрд. евро.

Най-мащабните пазари в този сегмент са Германия, Великобритания, Италия и Франция, които отговарят за почти 65% от брутните премийни приходи, реализирани на континента. Но докато Германия и Франция се хвалят с ръст от съответно 5.4% и 3%, в Обединеното кралство и Италия се предвижда свиване от приблизително 2%.

 

Здравният сегмент забавя ход

 

Здравното застраховане е вторият по големина сегмент с пазарен дял от около 25%. Водещи пазари са Холандия и Германия, които заедно отговарят за над две трети от брутните премийни приходи. Тази ниша продължава да отбелязва забавяне на ръста си за трета поредна година, като отбелязаните повишения на приходите намаляват от 5.8% през 2010 г. до 3.2% през 2011 г. и 2.5% през 2012 г. Общо премийните приходи за 2012 г. възлязоха на 116 млрд. евро.

Имущественото застраховане се нарежда трето по обем, като отговаря за около 20% от премийните приходи в общото застраховане. В България полиците „Пожар и природни бедствия и други щети на имущество” държат аналогичен дял от 19.5%.

Според предварителните изчисления през 2012 г. секторът се разраства с 4% на годишна база до 90 млрд. евро след ръст от 1.6 на сто за 2011 г. Ускоряването на темпа се дължи най-вече на силното представяне на Германия и Франция. Двете държави, които имат общ пазарен дял от 19%, се хвалят с повишения от съответно 3.9% и 4.7%. Великобритания, която отговаря за около 20% от европейския пазар на имуществени полици, очаква практически нулев ръст на премийните си приходи за 2012 г.

 

Силното рамо „Фондови пазари“

 

Фондовите пазари подпомогнаха ръста на инвестициите през анализирания период. В доклада на Insurence Europe се напомня фактът, че застрахователите са най-големите институционални инвеститори. И тъй като инвестиционните активи на животозастрахователната индустрия отговарят за около 80% от общото инвестиционно портфолио на бранша, компаниите са длъжни да обмислят стратегиите си в дългосрочен план, за да посрещнат гаранциите, дадени на своите клиенти. Логично е, че стойността на активите им е силно свързана с представянето и състоянието на финансовите пазари.

След борсовото възстановяване от втората половина на 2012 г. общото инвестиционно портфолио на европейските застрахователи набъбна от близо 7,700 млрд.евро през 2011 г. до почти 8,500 млрд. евро за 2012 г, се казва в доклада. Резултатът представлява годишно повишение от 9% спрямо далеч по-скромния ръст от 1.4%, постигнат през 2011 г. Постижението се дължи в най-голяма степен на увеличението на портфейлите на застрахователите от Франция, Германия и Великобритания – с над 10% за първите две държави и близо осем на сто за Обединеното кралство.

Тези три страни отговарят за приблизително 60% от общото портфолио на европейските застрахователи.

В България се наблюдава подобна картина. Макар че към края на 2012 г. стойността на инвестициите на дружествата по общо застраховане намалява с 0.2% на годишна база до 1.232 млрд., при животозастрахователите се отчита скок от 9.6 на сто до 977.438 млн. лв.

 

Регулаторни предизвикателства

 

Въвеждането на директивата „Платежоспособност II” до голяма степен ще определи бъдещето на европейския застрахователен пазар. Залозите са високи не само заради ролята, която индустрията играе, обслужвайки бизнеса и индивидуалните си клиенти, а и защото мнозина залагат надеждите си на сектора да изведе региона от тежката криза.

От самото начало браншът подкрепяше целите на „Платежоспособност II, а именно създаването на хармонизиран общоевропейски пазар, защитаващ интереса на клиентите.

Останаха обаче някои опасения, че ако предложената рамка бъде въведена в настоящата си форма, ще пострада не само секторът, но и държателите на полици, както и европейската икономика като цяло.

Спорните въпроси бяха два. Първо, необходимо е да се изчистят и изяснят правилата, които определят дали регулациите в трети страни могат да се сметнат за еквивалентни на „Платежоспособност II. Този въпрос вълнува най-вече корпорациите, опериращи в държави извън Общността.

 

В EIOPA отново ври и кипи

 

Оценката на EIOPA за въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции, предизвика поредна доза емоции в бранша. Не по-малко сериозен е и проблемът с резервите, които животозастрахователите трябва да отделят, за да са сигурни, че могат да посрещнат задълженията си по дългосрочните продукти с гарантирана доходност. Крачката напред към преодоляване на различията е вече факт.

В доклада си, публикуван в средата на юни, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) призна, че някои от елементите на пакета мерки трябва да бъдат презразгледани.

Не всички обаче са единодушни, че това решение е добра новина. Анализатори на кредитната агенция Fitch Ratings Ltd. предупредиха, че докладът на EIOPA ще положи началото на нови дискусии и окончателното приемане на „Платежоспособност II едва ли ще може да стане факт преди 2014 г., когато изтича мандатът на настоящия Европейски парламент и Европейската комисия. В Брюксел ще дойдат нови лица, което от своя страна означава допълнително забавяне на директивата.

Според Пол Кларк, партньор в PricewaterhouseCoopers, обаче решението на EIOPA представлява значителен прогрес по пътя към финализирането на „Платежоспособност II.

"Убедени сме, че публикуваната оценка на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции (LTGA) заедно с препоръките на EIOPA, ще дадат на европейските политически институции стабилна основа за приемането на информирано решение относно Омнибус II.”

 

 

 

Разпределение на застрахователните премии по света

 

Европа – 36%

Северна Америка – 29%

Азия – 28%

Африка и Океания – 4%

Южна Америка и Карибите – 3%

 

Източник: Swiss Re Sigma, цитиран в доклада на Insurance Europe - „European Insurance in Figures 2013“

Забележка: В таблицата - „Европа“ включва Западна, Централна и Източна Европа и поради това включва Русия и Украйна, чиито пазари заедно генерират по-малко от един процент от световните премии. Последните данни за бранша са на база 2011 година.

 

Ключови индикатори в европейското застраховане

 

Общо генерирани премии – 1 072 млрд. евро

Общо изплатени щети – 930 млрд. евро

Премии - „Живот“    633 млрд. евро

Щети - „Живот“- 619 млрд. евро

Премии - „Общо застраховане“ - 413 млрд. евро

Щети - „Общо застраховане“- 310 млрд. евро

 

Източник:  „European Insurance in Figures 2013“ - Insurance Europe, Официалните обобщени данни визират 2011 година.

 

Ключови маркетингови показатели за европейското застраховане

 

1 816 евро    харчи европеецът за общо-застрахователна защита

7,6%   средно застрахователно проникване в общото застраховане

1 072 евро    харчи европеецът за животозастраховки

4,5%   средно застрахователно проникване в животозастраховането

190 евро        харчи европеецът за здравно застраховане

0,8 %  средно застрахователно проникване в здравното застраховане

 

Източник:  „European Insurance in Figures 2013“ - Insurance Europe, Официалните обобщени данни визират 2011 година.

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,