Да очакваме ли нови сливания и придобивания на застрахователния пазар

25 Октомври 2013 г.,zastrahovatel.com
Гергана Иванова

 След 15 години присъствие в България първият основан „на зелено” застраховател с чужд капитал в страната се оттегли

 

Сделката няма да предизвика сериозно разместване на пазара, но е сигнал за нуждата от консолидация на него

 

 

Лятото на 2013 г. се оказа горещо и за пазара на сливания и придобивания в застрахователния сектор. След нeколкомесечни разговори и известна дилема относно избора на купувач холандската финансова група Achmea продаде застрахователния си бизнес в страната - „Интерамерикан”, на местния си конкурент - „Евроинс”. Сделката няма да предизвика сериозно разместване на пазара, но е сигнал за нуждата от консолидация на него, коментират експертите.

Achmea и „Евроинс Иншурънс Груп” подписаха договор за българските застрахователни компании „Интерамерикан България” и „Интерамерикан Животозастраховане”. Споразумението касае прехвърляне на застрахователните дейности на Achmea в България. Сделката се очаква да бъде завършена през втората половина на 2013 г. след одобрение на регулаторните органи, съобщиха от „Евроинс Иншурънс Груп“. „Сделката е резултат от стратегията ни за развитие на международния бизнес на Achmea. Възнамеряваме да инвестираме в големи компании в нашата основна сфера на дейност общо застраховане и здравно осигуряване, които работят чрез директни канали за продажба или посредством банкови продукти. Уверени сме, че с подкрепата на „Евроинс Иншурънс Груп” „Интерамерикан” ще продължи развитието си на разрастващия се български застрахователен пазар и ще продължи да работи в услуга на клиентите и акционерите на дружеството“, коментира

Вилем фан Даун, председател на Управителния съвет на Achmea.

Изпълнителният директор на „Евроинс Иншурънс Груп” Кирил Бошов коментира: „Доволни сме, че постигнахме съгласие с Achmea по покупката на „Интерамерикан България”. С тази сделка „Евроинс Иншурънс Груп” ще придобие всички застрахователни лицензи - за общо и животозастраховане и здравно осигуряване. Дружеството ще може да предложи на настоящите и бъдещите си клиенти пълна гама комбинирани застрахователни продукти. Радваме се, че с тази сделка застрахователната група продължава стратегията си за развитие.“

С оглед гарантиране на безпрепятственото прехвърляне и подкрепа за развитието на компанията настоящият изпълнителен директор на „Интерамерикан България” Доминик Боден прие да остане в дружеството и при новия собственик, заявиха още от „Евроинс Иншурънс Груп”.

Много и най-различни са предположенията за мотивите за продажбата, но като че ли най-правдоподобно звучи липсата на ръст на българския застрахователен пазар, което го прави неатрактивен за чуждите инвеститори. Факт е също така, че бизнесът на „Интерамерикан” се сви значително през последните години като премиен приход, а дружествата му натрупаха съществени загуби (виж таблица №1 и таблица №2).

Доказателство за намеренията на Achmea може да бъде открито и в междинните финансови отчети за второто тримесечие на 2013 г. Там Achmea посочва, че вече спокойно може да определи „Интерамерикан България” ЗЕАД и „Интерамерикан България Животозастраховане” ЕАД като активи за продажба. От финансовата група допълват, че във връзка със стратегията си за международните инвестиции компанията обмисля различни начини да се оттегли от българския застрахователен пазар - или чрез продажба на самите дъщерни дружества, или чрез продажбата на застрахователния им портфейл. Achmea уточнява, че в момента води преговори с няколко заинтересовани страни, изявили интерес да придобият портфолиото й в България, като „дискусиите и одобрението им от съответните регулатори следва да приключат до декември 2013 г.”, пише в отчета на холандската компания. Отчетът беше оповестен през август тази година.

 

Ефектите от сделката

 

Сделката няма да доведе до сериозно разместване на българския застрахователен пазар. Общозастрахователното дружество на „Евроинс” - ЗД „Евроинс” АД, би следвало да се придвижи от девета на седма позиция по пазарен дял според последните за пазара данни на Комисията за финансов надзор към края на юни 2013 г. Към шестмесечието пазарният дял на ЗД „Евроинс” е 5,6%, а този на „Интерамерикан България” ЗЕАД - 2,1%.   

Все още е рано да се каже какъв пазарен дял ще има групата на пазара на животозастраховане предвид скорошното прелицензиране на здравните фондове в застрахователи. Със сигурност обаче сделката няма да има съществен ефект, тъй като животозастрахователното дружество на „Интерамерикан” - „Интерамерикан България Животозастраховане” ЕАД, държи едва 0,6% от пазара в края на юни.

Така след 15 години присъствие в България първият основан „на зелено” застраховател с чужд капитал в страната се оттегля, а бизнесът му се поема от местна компания.

 

Сигналите за консолидация

 

Първият сигнал за нуждата от консолидация на българския застрахователен пазар дойде с оповестяването на предстоящото вливане на „Български имоти” в „Булстрад”. Вливането на ЗК „Български имоти” АД в ЗАД „Булстрад Виена Ишурънс Груп”, което продължи повече от година, приключи официално с вписване на преобразуването в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 13 ноември 2012 г. Вливането се осъществи въз основа на Договор за преобразуване, сключен на 30.09.2011 г. между ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” („Приемащо дружество”) и ЗК „Български имоти” АД („Преобразуващо се дружество”). Всички имуществени права, задължения и отговорности по сключените със ЗК „Български имоти” застрахователни и друг вид договори преминаха върху ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, което стана техен правоприемник при условията на универсално правоприемство.

Компанията майка Vienna Insurance Group, мажоритарен собственик на двете застрахователни компании, очакваше вливането да има синергиен ефект във всички направления - финанси, пазар, човешки ресурси и пр. То ще освободи допълнителен финансов и човешки ресурс, който ще може да се фокусира върху управлението на една, вместо на две компании, заяви след обявяването на новината Румен Янчев, председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”. С вливането на „Български имоти” в „Булстрад Виена Иншурънс Груп” ще се постигне компактно и силно присъствие на българския пазар, с което ще се увеличи ефективността и печалбата. Водещата ни позиция ще се засили с обединяване на дистрибуционните и продажбени канали, коментира тогава д-р Гюнтер Гайер, генерален директор на Vienna Insurance Group.

Ще има ли и други консолидации предстои да видим...

 

Новите играчи - бившите здравни фондове

 

Сагата с прелицензирането на здравноосигурителните дружества като застрахователи приключи. На практика бившите здравни фондове навлязоха в директна конкуренция с опериращите в момента на застрахователния пазар играчи, като някои от тези дружества освен лиценз за „Злополука” и „Заболяване” получиха и лиценз за застраховки като „Пожар и природни бедствия”, „Други щети на имущество”, „Помощ при пътуване” (асистанс). Безспорно е, че ще станем свидетели на засилване на конкуренцията в сектора.

На 7 август тази година изтече крайният срок за подаване на документи за прелицензиране. Процесът започна преди близо година с промените в Закона за здравното осигуряване, които задължиха здравноосигурителните дружества да приведат дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането и да подадат заявление до регулатора за издаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност по общо застраховане. За улеснение на бизнеса процедурата по прелицензиране бе освободена от такса.

Резултатът - лиценз за извършване на застраховане по застраховките „Злополука” и „Заболяване” получиха „ЗОК България Здраве” АД, „Здравноосигурителна каса Фи Хелт” АД, ЗОК „Надежда” АД, ЗОФ „Даллбогг:живот и здраве” ЕАД, ЗОФ „Медико - 21” АД, „Обединен здравноосигурителен фонд Доверие” АД, „Токуда здравноосигурителен фонд”, „Здравноосигурителен фонд Съгласие” АД, „Общинска здравноосигурителна каса” АД, „Евроинс - Здравно осигуряване” ЕАД.

Надзорът разреши преобразуване чрез вливане на „Юнайтед здравно осигуряване” ЕАД в „Евроинс - Здравно осигуряване” ЕАД и на здравноосигурителна компания „Съгласие здраве” АД в Здравноосигурителен фонд „Хипократ” АД (с настоящо наименование „Здравноосигурителен фонд Съгласие” АД). Комисията издаде разрешение за още едно вливане, това на „Дженерали Закрила Здравно осигуряване” АД в „Дженерали Застраховане” АД.

Здравноосигурително дружество „ДОМ - Здраве” АД пък получи разрешение по подадено заявление за доброволно прекратяване.

„Здравноосигурителен институт” АД сезира Комисията за финансов надзор с искане за издаване на лиценз, като в отговор на установени нередовности дружеството все още не е представило коригирани документи.

На 1 август 2013 г. „Европейска здравноосигурителна каса” АД, а на 7 август 2013 г. „Здравноосигурително дружество - Планета” ЕАД подадоха документи за прелицензиране, които предстоят да бъдат разгледани от регулатора.

В същото време Управителният съвет на „ДЗИ - Здравно осигуряване” взе решение дружеството да бъде трансформирано в Дирекция „Медицински застраховки” към „ДЗИ - Животозастраховане” ЕАД, а при представянето на нов продукт от ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” обявиха пред медиите, че ЗОД „Булстрад Здраве” АД ще се влеее в животозастрахователното дружество.

  

Прогнозите

 

Очакванията през следващите няколко години  са за чувствително преструктуриране на българския застрахователен пазар. За българските условия застрахователите са много, икономически е логично да има намаление на броя на застрахователните компании, смятат експерти.

Не се изключва възможността още от т.нар. „големи играчи” да се изтеглят от България. Според други не би било изненада компании да загубят лиценза си. Надеждите са, че ако има оттегляне на чужди инвеститори, то бизнесът им да погълнат от местни играчи. Определено нови чужди играчи не се очакват.

 

Таблица №1

 

„Интерамерикан България” ЗЕАД

 

Година

Брутен премиен приход

в лв.

Пазарен дял по премиен приход

в %

Печалба/Загуба

в лв.

2012

26 513 952

2,0

- 2 346 000

2011

35 141 116

2,6

- 12 824 000

2010

34 022 614

2,5

- 5 469 000

2009

30 446 608

2,1

- 2 301 000

2008

20 258 256

1,32

- 2 863 000

 

Източник Комисия за финансов надзор

 

Таблица №2

 

„Интерамерикан България Животозастраховане” ЕАД

 

Година

Брутен премиен приход

в лв.

Пазарен дял по премиен приход

в %

Печалба/Загуба

в лв.

2012

3 009 114

1,1

- 1 475 000

2011

2 842 124

1,1

- 606 000

2010

2 816 126

1,13

- 1 181 000

2009

1 412 520

0,6

- 773 000

2008

66 156

0,02

- 1 716 000

 

Източник Комисия за финансов надзор

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998