Застрахователи и пенсионни компании - вложител №1 в инвестиционните фондове

04 Ноември 2013 г.,zastrahovatel.com

 

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са застрахователните компании и пенсионните фондове - 75%, като дяловете им в местните фондове са в размер на 29.4 на сто

 

 

Към края на юни 2013 г. средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, достигат 1211.3 млн. лв., сочат официалните данни на Българска народна банка. Техният размер се увеличава с 375.8 млн. лв. (45%) в сравнение с юни 2012 г. (835.6 млн. лв.) и намалява спрямо март 2013 г. с 16.9 млн. лв. (1.4%).

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2013 г. е 1.5%, което представлява повишение с 0.4 процентни пункта спрямо юни 2012 г. (1.1% от БВП).

 

Размер и структура на активите

 

Към края на юни 2013 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 621.1 млн. лв., като спрямо същия месец на 2012 г. те се увеличават с 266.2 млн. лв. (75%). В сравнение с март 2013 г. (575.3 млн. лв.) активите нарастват с 45.7 млн. лв. (8%).

Към края на второто тримесечие на 2013 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 49.7 млн. лв. (36.7%) до 184.9 млн. лв. при 135.2 млн. лв. към юни 2012 г., а на балансираните фондове се увеличават с 9.9 млн. лв. (11%) до 100.5 млн. лв. при 90.5 млн. лв. към края на юни 2012 г. Спрямо март 2013 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 18.5 млн. лв. (11.1%), а на балансираните фондове намаляват с 0.3 млн. лв. (0.3%). Управляваните средства от фондовете, инвестиращи в облигации, се повишават с 206.9 млн. лв. (162.4%) до 334.2 млн. лв. към юни 2013 г. при 127.4 млн. лв. към края на юни 2012 г. В сравнение с март 2013 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 27.5 млн. лв. (9%).

Към края на юни 2013 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял 53.8% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 35.9% към юни 2012 г. и 53.3% към март 2013 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 29.8% от общата сума на активите към юни 2013 г. при относителен дял от 38.1% към юни 2012 г. и 28.9% към март 2013 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към юни 2013 г. спрямо същия месец на 2012 г. депозитите нарастват със 187.6 млн. лв. (130.3%) до 331.6 млн. лв., инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 35.7%, или до 171.1 млн. лв., а средствата в ценни книжа, различни от акции, се повишават с 32.6 млн. лв. (70.5%) до 78.8 млн. лв.

В сравнение с март 2013 г. депозитите се увеличават с 30 млн. лв. (10%), инвестициите в акции и други форми на собственост нарастват с 9.4 млн. лв. (5.8%) и средствата в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 2.8 млн. лв. (3.7%). Към края на юни 2013 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат депозитите - 53.4%, акции и други форми на собственост - 27.6%, и ценни книжа, различни от акции - 12.7%, при съответно 40.6%, 35.5% и 13% към юни 2012 г. Към март 2013 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат депозитите - 52.4%, акции и други форми на собственост - 28.1%, и ценни книжа, различни от акции - 13.2%.

Към края на второто тримесечие на 2013 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева - 83.5%, и в евро - 12%, при съответно 79.1% и 14.7% към юни 2012 г. Към март 2013 г. активите, деноминирани в български лева, са 81.8%, а тези в евро са 13.2%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към юни 2013 г.  инвестициите в България се увеличават на годишна база с 42.7%, или 66.3 млн. лв. до 221.6 млн. лв. при 155.4 млн. лв. към края на юни 2012 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 12.2 млн. лв. (58.7%) до 33 млн. лв. при 20.8 млн. лв. към края на юни 2012 г.

В сравнение с март 2013 г. инвестициите в България се повишават с 9.3%, или 18.8 млн. лв., а инвестициите в страни от Европейския съюз се понижават с 3.1 млн. лв. (8.7%). Към юни 2013 г. относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 80.1% спрямо 80% към юни 2012 г. и 77.1% към март 2013 г.

 

Размер и структура на пасивите

 

Към края на юни 2013 г. привлечените средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове са 590.3 млн. лв. Спрямо същия месец на 2012 г. те нарастват със 109.6 млн. лв. (22.8%). В сравнение с края на март 2013 г. размерът на пасивите (652.9 млн. лв.) намалява с 62.7 млн. лв. (9.6%).

По институционални сектори към края на второто тримесечие на 2013 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават със 138.9 млн. лв. (45.7%) до 442.7 млн. лв. при 303.8 млн. лв. към юни 2012 г. 

Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, намаляват с 1.5 млн. лв. (1.2%) до 119.5 млн. лв. към юни 2013 г. при 121 млн. лв. към юни 2012 г. Спрямо март 2013 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се понижават с 48.8 млн. лв. (9.9%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, намаляват със 7.5 млн. лв. (5.9%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са застрахователните компании и пенсионните фондове (75%) и домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (20.2%). Към края на юни 2012 г. техните дялове са били съответно 63.2% и 25.2%. Към март 2013 г. относителните дялове на двата сектора са били съответно 75.3% и 19.5%.

Към края на юни 2013 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 621.1 млн. лв., като размерът на собствения им капитал е 615.8 млн. лв. Към края на второто тримесечие на 2013 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 584.2 млн. лв. (94.9%), а към сектор Останал свят са 31.6 млн. лв. (5.1%). Спрямо юни 2012 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 248.9 млн. лв. (74.3%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 15.4 млн. лв. (95.3%).

По институционални сектори към юни 2013 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 62.4 млн. лв. (52.4%) до 181.4 млн. лв., а пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват със 145.4 млн. лв. (139.4%) до 249.7 млн. лв.

Спрямо март 2013 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти нарастват с 46.5 млн. лв. (8.7%), а към нерезиденти се повишават с 0.3 млн. лв. (0.8%). По институционални сектори към юни 2013 г. спрямо предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към сектор застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 9.9 млн. лв. (5.7%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 26 млн. лв. (11.6%).

Към края на юни 2013 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са застрахователните компании и пенсионните фондове (29.4%), Домакинствата и НТООД (39.8%) и Нефинансовите предприятия (15.3%). Техните дялове към юни 2012 г. са били съответно 33.7%, 29.2% и 18.7%.

 

Калин Димитров

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки