страници:
 • 23 Февруари 2010 г., zastrahovatel.com
2010 - година на борба за оцеляване в застрахователния бранш
Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „Финсейлс”
 • 21 Декември 2009 г., zastrahovatel.com
Кризата провокира нови тенденции в застраховането
* Част от индивидуалните клиенти вече спестяват от „Автокаско” или купуват само риска „Кражба”
 • 16 Декември 2009 г., zastrahovatel.com
С поглед отвъд кризата
VIII национална конференция с международно участие „Застраховането и осигуряването в условията на глобална финансова и икономическа криза – решения за България и Европейския съюз” се проведе на 11 и 12 юни 2009 г. в сградата на Висшето училище по застра...
 • 14 Декември 2009 г., zastrahovatel.com
Спадът в застраховането продължава, но с умерени темпове
Към 30.09.2009 г. брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България, възлиза на 1 209 117 хил. лв. при 1 240 051 хил. лв. към 30.09.2008 г., или се наблюдава спад от минус 2,5% на годишна база
 • 27 Ноември 2009 г., zastrahovatel.com
За пръв път общото застраховане отчете почти нулев приход
Анализи: застраховане и доброволно здравно осигуряване Данни за застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване за осеммесечието
 • 29 Октомври 2009 г., zastrahovatel.com
Слаб ръст в общото застраховане и сериозен спад в животозастраховането
За периода януари-юли 2009 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите на тези застрахователи, които извършват дейност по активно презастраховане), са в размер на 852 256 хил. лв., а в животозастраховането - в размер на 130 541 хи...
 • 03 Септември 2009 г., zastrahovatel.com
Активите на пенсионните дружества достигнаха ръст от 11.34 на сто за полугодието
За първи път от началото на финансовата криза нетните активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване отбелязват ръст. Това сочат публикуваните наскоро данни на Комисията за финансов надзор за пенсионния пазар за полугодието на 2009 г. Размер...
 • 26 Юни 2009 г., zastrahovatel.com
За периода януари-април 2009г. застрахователният пазар у нас е нараснал едва с 3,3%
Записаните премии в общото застраховане са в размер на 504 972 хил. лв., а в животозастраховането на 79 794 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 5,9 % и -10,4 % или общо за застрахователния сектор 3,3 %,сочат обобщените ...
 • 22 Май 2009 г., zastrahovatel.com
В условия на световна финансова криза: Българският застрахователен бизнес отчете минимални загуби за 2008 г.
Автомобилните застраховки са като воденичен камък за бранша, финансовите застраховки компенсират загубите при някои компании
 • 19 Май 2009 г., zastrahovatel.com
По ликвидацията ще ги познаете
 • 27 Април 2009 г., zastrahovatel.com
Брокерите формират около 40% от общите приходи на застрахователите в България
Обобщени данни за дейността на брокеража за 2008 г.
 • 02 Февруари 2009 г., zastrahovatel.com
Развитие на застраховането в България след присъединяването към Европейския съюз
Стефан Стоилков, Комисия за финансов надзор
 • 13 Януари 2009 г., zastrahovatel.com
Анализ на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2007 г. и първото шестмесечие на 2008 г. - II част
Данчо Данчев - председател на Комисията по автомобилно застраховане при АБЗ
 • 17 Декември 2008 г., zastrahovatel.com
Загубите на застрахователите се увеличават
Десет компании са на минус по застраховката "Гражданска отговорност"
страници:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки