страници:
 • 05 Декември 2006 г., zastrahovatel.com
Цените на автомобилните застраховки забавят ръста на застрахователния пазар
Животозастрахователният сектор наваксва дългогодишното си изоставане и в момента приходите и активите му се увеличават с по-бързи темпове от общото застраховане
 • 23 Ноември 2006 г., zastrahovatel.com
Казусът с данъчните облекчения за животозастрахователите и пенсионните фондове е разплетен
Хората от небанковия финансов сектор се пребориха с институциите за малко повече преференции на българските граждани
 • 09 Октомври 2006 г., zastrahovatel.com
Застраховане на природни рискове. Катастрофично покритие
Рискът от щети, предизвикани от природни бедствия, всяка година се увеличава с 2 до 4 процента.
 • 20 Септември 2006 г., zastrahovatel.com
Проектът Solvency II – eфективна система за оценка на риска и надзор върху управлението на капитала
Пламен Хинков, изпълнителен директор на ЗК „Орел живот” АД, член на Комитета по инвестиции и финансов риск към Groupe Consultatif
 • 31 Август 2006 г., zastrahovatel.com
Новите функции и задачи на Гаранционния фонд, произтичащи от Кодекса за застраховането
Борислав Михайлов, председател на УС и изпълнителен директор на Гаранционния фонд
 • 19 Юли 2006 г., zastrahovatel.com
Предизвикателствата пред допълнителното пенсионно осигуряване в процеса на присъединяване към Европейския съюз
(V-та Национална конференция “Актуални проблеми на застраховането и осигуряването –2006г.")
 • 13 Юни 2006 г., zastrahovatel.com
Готовността на застрахователния пазар за прилагане на Кодекса за застраховането
V-та Национална конференция “Актуални проблеми на застраховането и осигуряването –2006г."
 • 13 Юни 2006 г., zastrahovatel.com
Високият ръст на развитие на животозастрахователния пазар се повтаря вече втора година
Животозастрахователните компании отчитат 40 на сто ръст на премийния приход
 • 02 Юни 2006 г., zastrahovatel.com
Българинът продължава да не застрахова имуществото си
Приходите от продажбата на „Гражданска отговорност“ са с най-висок ръст през 2005 г.
 • 13 Май 2006 г., zastrahovatel.com
ЗА НОВИТЕ МОМЕНТИ В УРЕДБАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ"
Николай Петков, началник на отдел „Регулаторна политика” – Дирекция „Регулаторна политика и анализи” в управление „Застрахователен надзор” – КФН
 • 29 Април 2006 г., zastrahovatel.com
Застраховката “Помощ при пътуване”- НЕ ТРЪГВАЙТЕ НА ПЪТ БЕЗ ЗАЩИТА ЗА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА СИ
За първи път в България уникални застрахователни покрития
 • 28 Април 2006 г., zastrahovatel.com
Застраховане на реколтата: МИЛИОНИ ЛЕВОВЕ ПОД ОТКРИТО НЕБЕ
* Земеделците в районите на Видин и Лом нямат защита от нито една застрахователна компания
страници:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки