страници:
 • 16 Април 2006 г., zastrahovatel.com
Бумът на пазара предстои
2005 г. ще се запомни с отнемането на два лиценза, чуствително увеличение на приходите на почти всички застрахователни продукти и рекордни приходи при продажбата на “Каско”
 • 15 Април 2006 г., zastrahovatel.com
Застраховките “Помощ при пътуване” с асистанс: Държавната политика у нас не толерира застраховането на човешкия живот
Държавната политика у нас не толерира застраховането на човешкия живот като приоритет. На граничните пунктове не се прави проверка дали има сключена застраховка "Медицински разноски" за излизащите зад граница българи. Самите български граждани също не...
 • 31 Март 2006 г., zastrahovatel.com
Комплектоване, класифициране и текуща експертиза в застрахователния архив
И до днес темата за организацията и експертизата на застрахователните архиви не е достатъчно развита, поради което си поставихме за задача накратко да разгледаме този проблем, законовата база, върху която се изгражда, както и методологията при архи...
 • 17 Март 2006 г., zastrahovatel.com
Хората преоткриват животозастраховането като начин за спестяване
Интересът към този пазар расте и от страна на инвеститори,и на клиенти.
 • 16 Март 2006 г., zastrahovatel.com
Брокерите все по-осезаемо присъстват на пазара
Премийният приход събран от лицензираните посредници през 2005 г. надхвърлят сумата от 195 млн. лева
 • 15 Март 2006 г., zastrahovatel.com
Селските стопани избират бедствието на животните пред застраховането им
Единствено ЗК “Витоша живот” застрахова за опасния вирус на "птичи грип"
 • 13 Март 2006 г., zastrahovatel.com
Рейтингови критерии и влияние на рейтинга върху бизнессредата
Рейтингите се базират на подробни данни за анализираната компания. На практика всички големи застрахователни дружества се подлагат на един дълъг, струващ време, усилия, а също така и пари, процес, за да бъде изготвен т.нар. “интерактивен рейтинг” от съо...
 • 23 Февруари 2006 г., zastrahovatel.com
Федерациите нямат добрия опит да застраховат спортисти
"Помощ при пътуване - медицински разходи" в ЗПАД “Алианц България” e полицата на скиорите ни на Зимната олимпиада в Торино
 • 13 Февруари 2006 г., zastrahovatel.com
В БЪЛГАРИЯ НАЕТИТЕ РАБОТЯТ КАТО В “СТРАНИТЕ ОТ ТРЕТИЯ СВЯТ”
* МС ПРИЕ НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА РИСКА “ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”
 • 27 Януари 2006 г., zastrahovatel.com
ПЪЛНО АВТОКАСКО СЕ КУПУВА САМО ЗА НОВИТЕ АВТОМОБИЛИ
* “Ауди” и “Фолксфаген са най-привлекателни за апашите * Кражба на външните части не се обезщетява
 • 26 Януари 2006 г., zastrahovatel.com
Броят на внасяните нови автомобили в България расте всяка година
Тази констатация направи в интервютата си за в. „Застраховател” през 2004 и 2005 година Стефан Хаджиниколов, председател на УС на Съюза на вносителите на автомобили в България, като отбеляза, че заслуга за това имат и застрахователите.
 • 05 Декември 2005 г., zastrahovatel.com
Премийният приход в доброволното здравно осигуряване надхвърли 15 млн. лeвa
* Концентрацията е все още твърде висока, първите три дружества държат 87.28% от пазара ПРЕМИЕН приход от 15.111 млн. лв. отчитат дружествата за доброволно здравно осигуряване за деветте месеца на 2005 г., което е ръст от 107.63% спрямо същия пери...
 • 05 Декември 2005 г., zastrahovatel.com
ЗАСТРАХОВАНЕ И СТАТИСТИКА: БРАК ПО СМЕТКА
Доц. д-р Тодор Ив. Тодоров, от Катедра "Статистика и математика" в СА “Д. А. Ценов” – Свищов
 • 24 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Анализ на финансовите резултати на застрахователните компании за деветмесечието на 2005 г. - В очакване на рекордни приходи
Автозастраховките продължават да се харчат най-много. Няма кой знае какъв интерес към имуществените застраховки, но пък има оживление на животозастрахователния пазар. Калин Димитров
 • 22 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Изисквания на ЕС налагат промени в инвестиционния режим на пенсионните фондове
Браншът не приема вложенията само в банки с кредитен рейтинг и счита, че изискването за квалифицираност на дълговите ценни книжа трябва да отпадне. ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА
 • 16 Ноември 2005 г., zastrahovatel.com
Eдин от най-бързо развиващите се финансови сектори управлява над милиард лева активи
Нетните активи, акумулирани от частните пенсионни фондове, преминаха психологическата граница от 1 милиард лева към края на деветмесечието на 2005 г. Това сочат окончателните резултати за дейността по допълнително пенсионно осигуряване към 30.09.2005 г ...
 • 17 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Резултатите на общозастрахователните компании са много оптимистични
Те се дължат основно на по-високите цени на застраховките и на начините на отчитане на финансовите резултати
 • 16 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Животозастраховането продължава да се развива със сериозни темпове
Приблизително 80% от приходите са от продажбата на дългосрочни застраховки Калин Димитров
 • 14 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Световният застрахователен пазар – движещи сили и тенденции
При анализа на състоянието и перспективите на световния застрахователен пазар все по–често се използват утвърдилите се в англоезичната литература термини “твърд” и “мек пазар” /hard and soft market/. Под твърд пазар в застраховането се разбира пазар, ха...
страници:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки