страници:
  • 14 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Пенсионните дружества набраха 940 млн. лева активи през първото полугодие на 2005 г.
Пазарът на допълнителното пенсионно осигуряване е една от най-динамичните дейности във финансовия сектор
  • 14 Октомври 2005 г., zastrahovatel.com
Обединението ще направи банките по-силни
Банки и банкери Лично мнение Владимир Георгиев, адвокат
  • 30 Септември 2005 г., zastrahovatel.com
Използване на маркетинговите инструменти при формиране на застрахователната култура в България
Доц.Диана Иванова – Гл.секретар на Фондация “Проф.д-р. В.Гаврийски”
  • 20 Юни 2005 г., zastrahovatel.com
Щом сме тръгнали към Европа, да застраховаме „по европейски”
IV- национална конференция “Актуални проблеми на застраховането – 2005” Янаки Андреев, управител на БРОКЕРСКО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО “ЗЕНИТ
  • 19 Юни 2005 г., zastrahovatel.com
Фирмените пенсионни схеми – компонент на политиката по човешките ресурси
ІV национална конференция „Актуални проблеми на застраховането и осигуряването – Свищов” 2005 Главен асистент Пламен Йорданов, СА “Д.А. Ценов” - Свищов
  • 19 Юни 2005 г., zastrahovatel.com
ТЪРСЕНЕТО НА ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ В УСЛОВИЯТА НА ЗДРАВНА РЕФОРМА
IV-та Национална конференция – “Актуални проблеми на застраховането – 2005”, Гл. ас. д-р Ирена Мишева Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов
  • 13 Април 2005 г., zastrahovatel.com
През 2004 г. допълнителното пенсионно осигуряване стана печеливша дейност
Четири от лицензираните осем пенсионноосигурителни дружества у нас отчетоха положителен финансов резултат в края на миналата година. Това сочат оповестените от Комисията за финансов надзор официални резултати за дейността по допълнително пенсионно осиг...
страници:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки