страници:
  • 12 Септември 2011 г., zastrahovatel.com
КФН обсъди промени в Кодекса за социално осигуряване
Измененията в КСО предвиждат отпадането на таксата от 20 лева при смяна на пенсионен фонд и дават възможност на новоосигурените лица да се прехвърлят в друг фонд след първата година. Предлага се и намаляване на събираните от пенсионните дружества такси...
страници:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Застрахователен пазар"
Боян Илиев, Ирена Мишева, 2005
orange_li