страници:
  • 12 Септември 2011 г., zastrahovatel.com
КФН обсъди промени в Кодекса за социално осигуряване
Измененията в КСО предвиждат отпадането на таксата от 20 лева при смяна на пенсионен фонд и дават възможност на новоосигурените лица да се прехвърлят в друг фонд след първата година. Предлага се и намаляване на събираните от пенсионните дружества такси...
  • 19 Юли 2011 г., zastrahovatel.com
Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2009 г. до 30.06.2011 г.
КФН определи минимална доходност на годишна база в размер на 3,03 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.06.2009 г. до 30.06.2011 г.
страници:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,