ЗД "Евроинс" АД

ЗД


"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за Общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год. - Разрешение за извършване на застрахователна дейност №8 от 15.06.1998 год., издадено от Националния съвет по застраховане при МС на Република България.Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на пакетни застрахователни продукти, покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване на клиентите. Портфейлът на "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  обхваща над 63 броя застрахователни продукти, които покриват 18 вида застраховки от общо 18 разрешени на общозастрахователните дружества.

От създаването си "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  работи с постоянен екип от мениджъри и служители, благодарение на които дружеството успя да затвърди позициите си на една от водещите компании на общозастрахователния пазар в България.

Дружеството разполага със собствена пласментна мрежа, широко разгърната на територията на страната и с утвърдено присъствие в основните областни и административни центрове. "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  има представителства в над 87 града и работи с над 4000 служители, брокери и застрахователни агенти.

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  е един от десетте учредители на "Националното бюро на българските автомобилни застрахователи".


През 2014 г. ЕВРОИНС е определено за „Най-динамично развиващо се застрахователно дружество” за 2013г на традиционните награди "Най-добър застраховател на годината” организиран от Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски”  и  Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.


През 2007 г. ЕВРОИНС е определено за „Дружество с най-добро корпоративно управление” от Асоциацията на инвеститорите. През декември 2008 г. "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  бе обявено за Застраховател на 2009 г. на традиционна церемония "Автомобил на годината".


"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  е регистрирано в края на 1996 год. През декември  2005 г. Комисията за финансов надзор вписа компанията в Регистъра на публичните дружества. Търговията с акциите на Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  на Българската фондова борса стартира официално на 31 януари 2006. Free float-ът надхвърля 23 %.


Основен акционер в " Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  е Еврохолд България АД чрез Евроинс Иншурънс Груп АД ( ЕИГ).


Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) е холдингово дружество, обединяващо инвестициите на Еврохолд България АД в застрахователния сектор на Балканите. Като самостоятелно обособена и фокусирана компания ЕИГ е добре капитализирана предвид високите регулаторни изисквания, което позволява на дружеството последователно разрастване и увеличаване на пазарните дялове.
Организационна структура


Надзорен съвет

Виолета Даракова - Председател на Надзорния Съвет
Ради Георгиев
- Член на Надзорния Съвет
Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен
- Член на Надзорния Съвет


Управителен съвет


Петър Аврамов - Председател на Управителния Съвет и Главен изпълнителен директор

Йоанна Христова - Член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор
Антон Пиронски
- Член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор

Румяна Бетова  - Член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор

Велислав Христов - Член на Управилния Съвет
Евроинс Иншурънс Груп


Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) е холдингово дружество, обединяващо инвестициите на Еврохолд  в застрахователния сектор на Балканите. Като самостоятелно обособена и фокусирана компания ЕИГ е добре капитализирана предвид високите регулаторни изисквания, което позволява на дружеството последователно разрастване и увеличаване на пазарните дялове. Част от структурата на ЕИГ са:

Евроинс Румъния Застраховане-Презастраховане АД

Евроинс Осигурување АД Скопје

Евроинс - Здравно осигуряване" АД


 Клонова мрежа

ЗД” Евроинс” АД разполага със седемнадесет клона в град София, със собствена пласментна мрежа, широко разгърната на територията на страната и с утвърдено присъствие в основните областни и административни центрове. „Евроинс” има представителства в 87 града и работи с над 4000 служители, брокери и застрахователни агенти.

 

Видове застраховки, предлагани от ЗАД „Евроинс”


СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗД "Евроинс" АД
Виолета Даракова
ВИОЛЕТА ДАРАКОВА

Председател на Надзорния съвет
Виолета Даракова е родена на 21 ноември 1946 година в гр. София.
Завършила е висшето си образование в СУ „Климент Охридски”, специалност „Право”.
Започва работа като юрист в АПК - гр.Перник, след това юрисконсулт и гл. юрисконсулт на ДЗИ – Софийски градски клон. За известно време е в строителството като главен юрисконсулт на СО „Инжстрой”, за да се върне след 5 години в застраховането – през 1992 година, като гл.юрисконсулт на ЗПК „Орел” АД. Когато компанията създава СЗПК „Балкан” АД тя става изпълнителен и главен изпълнителен директор, а след закриването й отново е изпълнителен директор на ЗПК „Орел” АД.
От 1998 година участва в основаването и изграждането на ЗАД „Евроинс” като председател на УС и изпълнителен директор, на което продължава да е изпълнителен директор и зам.-председател на УС.
Семейна е, има две деца.
Ради Георгиев
РАДИ ГЕОРГИЕВ

Член на Надзорния съвет
Роден е на 22.05.1969 г. в гр.София. Завършва СУ”Климент Охридски”, специалност “Право”. Член е на Софийска адвокатска колегия, работи като юрист от 1994 г.
Антон Пиронски
АНТОН ПИРОНСКИ

Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор
Антон Пиронски е член на УС и Изпълнителен директор на дружеството. Антон Пиронски притежава магистърска степен по „Приложна математика” от ВМЕИ, гр.София. Кариерата му включва над 16 години професионален опит в застраховането. В ЗД”Евроинс” АД работи от основаването на Компанията като е изпълнявал различни ръководни длъжности като: Директор “Автомобилно застраховане, Ръководител “Вътрешен контрол”, Заместник -Изпълнителен Директор.


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,