Национално бюро на българските автомобилни застрахователиуправление: Орлин Пенев адрес: София 1000 Ул.”Граф Игнатиев”2, ет.2
телефон: 02/ 981 11 03
факс: 02/ 981 10 73
e-mail: ins@nbbaz.bg

уеб сайт: http://www.nbbaz.bg

Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи е част от международната система „Зелена карта”. Създадено е на 01.04.2002г. В същата година Бюрото става пълноправен член на „Съвета на бюрата” със седалище Лондон.

До този момент функциите на Национално бюро са изпълнявани от ЗПАД ”Булстрад”.

Правният статут на Бюрото е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица в съответствие с чл. 282 от Кодекса за застраховането.

На 28.11.2001г. с решение на Националния Съвет по застраховане на Р.България НББАЗ е признато за единствено представително пред международните застрахователни организации за дейностите, предвидени с международни договори за застраховане на Гражданската отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства.

С членството на Р.България в Европейския съюз на 01.01.2007г. Националното бюро подписа Анекс №3 с което се присъедини към Многостранният гаранционен договор на страните членки на ЕИП.

  
Застрахователна библиотека
Полезни връзки