ВЗК"Добруджа -М-Живот"

ВЗК

Представяне

Застрахователната инициатива в Добрич не е от вчера. Интересен факт е, че в годишника на Дирекция за застрахователен надзор от 1920 г. съществува застрахователно дружество “Добруджа”, основано през 1918 година.

Идея за създаване на застрахователно дружество с централа в Добрич възниква отново след 74 години - през 1992 г. През август 1993 г. е извършена съдебна регистрация на „Добруджа” АД. Основата на дружеството е поставена от семейство Маневи. Гинка Манева е познато име в застрахователните среди.

С влизане в сила на Закона за застраховане към 01.01.1997 г. е извършено прехвърляне на застрахователния портфейл от акционерното дружество към ВЗК „Добруджа-М-Живот”. От тази дата до днес кооперацията е във вида, в който я познаваме.

Характерна особеност на кооперацията е, че е стъпила на здрава професионална основа. Тя работи в тясно сътрудничество със специалисти от СА „Д.А.Ценов”, гр. Свищов - доц. д-р Йотов е актюер, доц. д-р Йотова е консултант, а одиторите са проф.д-р Марин Димитров и проф.д-р Дамян Дамянов.

Продуктовата стратегия е ориентирана основно към физическите лица. Прави впечатление, че първи са лицензирани застраховка „Живот”, „Застраховка за пенсия” и „Женитбена и детска застраховка”. Здравният продукт е разработен едновременно със стартирането на здравната реформа в страната през 2000 г. „Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд” е представена на пазара с появата на първите взаимни фондове.

Всичко това говори, че управленският екип се старае бързо да реагира при променящите се икономически условия в страната и да предостави на клиентите си най-актуалните застрахователни продукти.

Разрешение за извършване на застрахователна дейност:

№ 54/09.11.1998 г.

Застраховка „Живот”

Допълнителна застраховка

№ 71/18.02.1999 г.

„Женитбена и детска застраховка”

№ 1/10.03.1999 г.

Допълнително разрешение „Застраховка за пенсия”

№ В-11/16.03.2000 г.

„Дългосрочна здравна застраховка”

№ В-42/13.05.2002 г.

- Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд”

 

Структура на управление:

Управителен съвет:

ВЗК „Добруджа-М-Живот” се ръководят:

Председател – Венелин Манев

Членове: Койо Коев и д-р Силвия Демирева

Венелин Манев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор

Контролен съвет:

Председател – Светла Христова

Членове: д-р Теодор Бежков, д-р Ангел Маринов

Светла Христова – председател на Контролния съвет и финансов директор на ВЗК „Добруджа-М-Живот”, е завършила ВИНС „Димитър Благоев” – Варна, специалност „Икономика на строителството”; Свободен университет – Бургас – специалност „Счетоводство и контрол”;

Има специализация в СА „Д. А. Ценов”–Свищов, - „Застрахователен мениджмънт”

Отговорен актюер – доц. д-р Йото Йотов

Представителства на ВЗК “ДОБРУДЖА–М–ЖИВОТ”

1. Добрич -

9300 гр. Добрич,ул. "Независимост" № 4А, тел. 058 / 605 482

2. Бургас -

8000 гр. Бургас,ул. "Цар Симеон I" № 25,

тел. 056 /840 417

3. Пловдив -

4000 гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 3, ет. 3 ст. 317,

тел. 032 / 267 873

4. Силистра -

7500 гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 23,

тел. 086 / 822 180

5. Сливен -

8800 гр. Сливен, ул. "Ген. Драгомиров" № 10,

тел. 044 / 622 988

6. София -

1000 гр. София, ул. "Л. Каравелов" № 70,

тел. 02 / 987 43 72

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗК"Добруджа -М-Живот"
Венелин Манев
ВЕНЕЛИН МАНЕВ

Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор
ВЕНЕЛИН МАНЕВ e роден на 16.05.1959 г. в гр.Добрич.
Завършил е Математическа гимназия в родния си град и висше - ВИНС "Д.Благоев" - гр.Варна, специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия"
Има следдипломна специализация - "Застрахователен мениджмънт" в Стопанска академия "Д.А.Ценов", гр.Свищов
Работил е седем години на икономически длъжности в системата на “Местна промишленост и битови услуги" в гр.Добрич, две години като началник "Планов отдел" на Общински съвет - гр.Добрич, три години също на икономическа длъжност в Обувен завод "Добрич", две години като директор на "Промишлени стоки" - гр. Добрич.
От 1993 г. до 1996 г. е изпълнителен директор на Застрахователно дружество “Добруджа" АД, от 1997 г. до 2006 г. - председател на ВЗК „Добруджа – М – Живот”, и от 2004 г. до 2006 г.- изпълнителен директор на ЗОД „Планета” АД.
Сега е председател на ВЗК "Добруджа-живот" и изпълнителен директор на ЗОД „Планета” АД.

Девизът, от който се ръководи в живота и в работата си: „Съвестта е най-точният съдник – винаги се съобразявай с нея”.


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998