ЗК”Уника Живот”АД

ЗК”Уника Живот”АД
управление: Георги Георгиев адрес: р. София 1000, бул. Тодор Александров 18 (на ъгъла на бул. Тодор Александров и ул. Отец Паисий)
телефон: 0700 111 50
факс: +359 2 9156 300
e-mail: life@uniqa.bg

уеб сайт: http://www.uniqa.bg
1. Централно Управление: 1000 София, бул. Тодор Александров № 18, тел.
0700 111 50, факс (02) 9156 300
2. Център за огледи София: 1000 София, бул. Самоков № 60, моб. тел.
0882940514
3. УНИКА Офис СОФИЯ: 1000 София, ул. Искър № 8, тел. (02) 9359 580, 9359
590, факс (02) 9359 596
4. УНИКА Офис БЛАГОЕВГРАД: ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 2А, тел.
(073) 881 997
5. УНИКА Офис БОТЕВГРАД: ул. „Акод. Стоян Романски” № 2, тел. (0723) 66 479
6. УНИКА Офис БУРГАС: бул. „Демокрация” № 7, тел. (056) 842 455, 842 432
7. Център за огледи Бургас: 8000 Бургас, ул. "Демокрация" № 7, моб. Тел.
0885 133 613
8. УНИКА Офис БЯЛА, област Русе: ул. „Стефан Стамболов” № 48, моб. тел.
0897 885 729
9. УНИКА Офис ВАРНА: бул. Сливница № 24, сградата на „Лендмарк Център”,
ет. 4, офис 17, тел. (052) 600 891
10. Център за огледи Варна: 9000 Варна, Бизнес парк Варна, тел. (052)
802 675
11. УНИКА Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО: ул. „Марно поле” № 9, тел. (062) 621 828
12. УНИКА Офис ВИДИН: ул. „Академик Стефан Младенов” № 6, тел. (094) 600 685
13. УНИКА Офис ВРАЦА: ул. „Петропавловска” № 44, тел. (092) 660 180
14. УНИКА Офис ГАБРОВО: ул. „Скобелевска” № 30, тел. (066) 805 389
15. УНИКА Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ: ул. „Христо Ботев” № 20, моб. тел. 0885 902 484
16. УНИКА Офис ДОБРИЧ: ул. „Екзарх Йосиф I” № 5, магазин 4, тел. (058)
601 292
17. УНИКА Офис ЗЛАТОГРАД: бул. „България” № 23, тел. (03071) 24 50
18. УНИКА Офис КУБРАТ: ул. „Никола Вапцаров” № 2, тел. (0848) 72 004
19. УНИКА Офис КЪРДЖАЛИ: бул. „Тракия” № 12, вх. А, партер, тел. (0361)
580 99
20. УНИКА Офис ЛОМ: ул. „Славянска” № 13, тел. (0971) 66 030
21. УНИКА Офис ПАЗАРДЖИК: бул. „България” № 24 "В", тел. (034) 444 707
22. УНИКА Офис ПЛЕВЕН: ул. „Коста х. Пакев” № 13, тел. (064) 800 801
23. УНИКА Офис ПЛОВДИВ: ул. „Авксeнтий Велешки” № 30, тел. (032) 655 655
24. Център за огледи Пловдив: 4000 Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" №
30, моб. тел: 0882722491
25. УНИКА Офис РУСЕ: ул. „Александровска” № 1, тел. (082) 821 995
26. УНИКА Офис СЛИВЕН: ул. „Генерал Скобелев” бл. 4, ет. 1, тел. (044)
622 215
27. УНИКА Офис СМОЛЯН: бул. „България” № 84, тел. (0301) 633 30, моб.
тел. 0882 940 549 28. УНИКА Офис СТАРА ЗАГОРА: бул. „Патриарх Евтимий”
№ 116, тел. (042) 600 081
29. УНИКА Офис ТРОЯН: ул. „Васил Левски” № 75, тел. (0670) 60 589
30. УНИКА Офис ХАСКОВО: бул. „България” № 75, тел. (038) 662 824
31. УНИКА Офис ЯМБОЛ: ул. „Иван Вазов” № 1, тел. (046) 664 222

 

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗК”Уника Живот”АД
Андреас Брандщетер
АНДРЕАС БРАНДЩЕТЕР

Председател на Надзорния съвет
Кари Хаатая
КАРИ ХААТАЯ

Член на Надзорния съвет
ГЕРАЛД МЮЛЕР

Член на Надзорния съвет
Георги Георгиев
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Председател на УС
Роден е на 12 октомври 1956 г. в гр. Враца. Завършил е Търговски техникум в гр. София и ВИИ “Карл Маркс”, София (днес УНСС), специалност „Счетоводна отчетност”. Има специализации в УНСС - Методология на счетоводната отчетност.
Професионалната си кариера започва в ДСО „Търговия на едро” като стоковед от 1975 г. и продължава до 1982 г. От същата година до 1991 г. е главен счетоводител в СК „Елпром енерго”. А от 1991 г. до 1995 г. е директор на Дирекция „Инвестиции” в Обединена българска банка.
В ЗК „Витоша-Живот” АД постъпва като главен счетоводител през 1995 г. до 1998 г., а от 1998 г. става изпълнителен директор на ЗК „Витоша-Живот” АД.
Надежда  Вънтова
НАДЕЖДА ВЪНТОВА

Член на УС
Родена е на 08 юли 1948 г. в Гомотарски
Има висше математическо образование в СУ “Климент Охридски” и висше икономическо - Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, специалност „Макроикономика”. Била е на специализации в Берлин през 1996 г.
Кариерата й е свързана със застраховането. Започва в ДЗИ като ръководител на отдел „Актюерство и плащания” от 1970 г. до 1991 г.
През следващите две години (1991-1992) е главен актюерпо животозастраховане на ДЗИ. От 1993 г. става главен изпълнителен директор на ЖЗК „Феникс” АД, а от 2000 г. до 2004 г. е изпълнителен директор на ЗК „Орел-Живот” АД.
От 01.09.2004 г. става директор „застрахователна дейност” на ЗК „Витоша-Живот” АД и изпълнителен член на Съвета на директорите.


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
orange_li