Синдикална Взаимозастрахователна кооперация “СиВЗК”

Синдикална Взаимозастрахователна кооперация “СиВЗК”

Представяне

Взаимозастрахователна кооперация “СиВЗК” е учредена в края на 1997 година под името "Медик-център". При учредяването си “СиВЗК” – гр. София, обединява 662 физически лица.

Лиценз № 30 за застрахователна дейност взаимозастрахователната кооперация получава на 10 август 1998 година.

“СиВЗК” предлага смесени и рискови застраховки “Живот”, пенсионна застраховка и допълнителни застраховки. Кооперацията се управлява от 3-членен Управителен съвет, като негов председател е Борис Георгиев, а членове са Атанаска Бенчева и проф. Георги Стефанов. Председател на Контролния съвет е г-жа Снежана Вълчева, д-р Маргарит Гарев – член.

На 26.09.2005 г. Великотърновски окръжен съд вписва промени в обстоятелствата по регистрацията на ВЗК “Медик-център”-гр. Велико Търново, а именно вписване на ново наименование на кооперацията: “Синдикална взаимозастрахователна кооперация-СиВЗК”, наред с ново седалище и адрес на управление на кооперацията: гр. София, пл. “Македония” №1.

За постигането на своите цели и за утвърждаването на позициите си в застраховането “СиВЗК” постигна ефективно сътрудничество със структурите на КНСБ. “СиВЗК” е изградена на принципите на европейския стандарт в застрахователното дело, като активно подкрепя и спазва нормативните актове, регулиращи развитието на застраховането в Република България.

Офиси на СиВЗК

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА “СИВЗК”:

гр. СОФИЯ, пл. “МАКЕДОНИЯ” №1

ОФИСПРЕДСТАВИТЕЛСТВА:

гр. София,

бул. “Витоша” №42, ет.4, ап.8,

тел. 02/9895554

 

гр. Велико Търново,

ул. “Никола Габровски” №39, вх.А, ет.2,

тел. 062/627816

 

гр. Варна,

ул. “Драгоман” №36, ет.2,

тел. 052/613849

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА Синдикална Взаимозастрахователна кооперация “СиВЗК”
Борис Георгиев
БОРИС ГЕОРГИЕВ

Председател на Управителния съвет
Възпитаник на ВВВУ “Г.Бенковски” – Долна Митрополия. Високоерудирана личност, с богат опит в областта на застрахователното дело, мениджмънта и маркетинга на финансовите и застрахователните услуги. Завършил “Финанси” във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.
Атанаска Бенчева
АТАНАСКА БЕНЧЕВА

Член на Управителния съвет
Възпитаничка на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност “Българска филология”.
проф. д-р Георги Стефанов
ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

Член на Управителния съвет
проф. д-р Георги Стефанов, възпитаник на Юридически факултет на СУ “Кл. Охридски” – гр. София. Преподавател във ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, в СА “Д. Ценов” – гр. Свищов, и декан на Юридически факултет на РУ “Ангел Кънчев – гр. Русе. Специалист по търговско и кооперативно право. Специализирал в САЩ, Полша, Белгия и Русия.
Снежана Вълчева
СНЕЖАНА ВЪЛЧЕВА

Председател на Контролния съвет
Завършила магистраура по финанси към УНСС – София. Притежава степен “Магистър” в областта на застраховането, получена в СА “Д.А.Цанов” – Свищов.
инж. Станислав Стефанов
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ

Технически директор
Завършил висше образование в Технически университет – София, специалност “Телекомуникационна техника и технологии”. Ръководител на информационно-тенически отдел в “СиВЗК”


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
"Застрахователен пазар"
Боян Илиев, Ирена Мишева, 2005
orange_li