„Общинска застрахователна компания” АД

Адрес и телефони за контакти:

Централа: София, 1301


ул. “Света София” № 7, ет. 5,
тел: (02) 981 31 22; 981 34 24; 981 95 19,
факс (02) 981 43 51

www.ozk.bg

София, 1504

Автомобилно застраховане
бул. “Янко Сакъзов” № 48,
тел.: (02) 943 11 82; 946 11 00; 946 15 00; 946 1101,
факс (02) 943 11 92

 

ИСТОРИЯ

 • „Общинска застрахователна компания” Ад е създадена през 1996 г. и вписана в търговския регистър на СГС с решение по ф.д. №15 636/1996 г.

 • Притежава Разрешение №9 за извършване на застрахователна дейност в съответствие със Закона за застраховане с протокол от 15.06.1998 г.

 • Капиталът на дружеството е 3,245 млн. лв., предимно общинска собственост – сред акционерите са Столична община, “Софийски имоти” ЕАД, “Топлофикация София” ЕАД, “Общинска банка” АД и други общински фирми, както и ЗПАД “Алианц България” и ЗАД “Енергия.

 • “Общинска застрахователна компания” АД разработи схеми и се специализира в застраховането на публична общинска собственост и имущество на физически лица, без да се отказва и от индустриалните рискове.

 • В основата на дейността си “Общинска застрахователна компания” АД поставя акцент върху максимално бързото и качествено обслужване на всички клиенти. В много случаи това включва и консултиране и предлагане на най-подходящата комбинация от покрития, която клиентът трябва да получи, като същевременно му се гарантира компетентно и експедитивно отстраняване на вредите при възникнали щети и изплащане на обезщетенията в законовите срокове.

 • Дейността на дружеството и неговата платежоспособност е напълно гарантирана с презастрахователни договори на българския и международния пазар.

 • “ОЗК” е печеливша и успяваща в конкурентни условия компания, разполагаща с енергичен и уверен в себе си колектив от квалифицирани и коректни към клиентите кадри.

КЛОНОВА МРЕЖА
 • Организационната структура на “ОЗК” е ориентирана към клиента, като с над 30-те си представителства и офиси в София и страната осигурява бързо и компетентно обслужване на място.

 • Агентската ни мрежа обхваща над 1500 агенти на територията на цялата страна.
 • Застрахователни продукти на “ОЗК” АД
 • Компанията има широка продуктова база:

  • Злополука
  • Гражданска отговорност на МПС
  • Заболяване
  • Помощ при пътуване в чужбина
  • Застраховки на МПС
  • Загуби от неплащане на вноски по договори за лизинг
  • Пожар и природни бедствия за:

  -  индустриални обекти

  -  фирми и домашно имущество

  -  земеделски култури

  • Обща гражданска отговорност

  -  Отговорност на работодателя

  -  Отговорност за продукта

  -  Професионални отговорности – лекари, нотариуси, инженери и архитекти – ЗУТ, строителен надзор, адвокати

  • КАРГО застраховки
  • Отговорност на превозвача
  • Застраховка на релсови превозни средства

  • Щети на имущество

  -  кражба чрез взлом

  -  парични средства

  -  строително-монтажни рискове

  -  чупене на машини

  -  застраховка на ЕИТ 

  - застраховка на замразени продукти

  -  домашни животни

  -  други покрития

  “ОЗК” предлага и стандартизирани пакети за застраховки на жилища и домашно имущество, при изгодни условия и конкурентни цени.

   

 • СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА „Общинска застрахователна компания” АД
  АЛЕКСАНДЪР ЛИЧЕВ

  Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор
  МОНИКА ГЕОРГИЕВА

  Член на Съвета на директорите


   
  Застрахователна библиотека
  Полезни връзки
  orange_li
  orange_li
  "Основи на застраховането"
  Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
  orange_li
  "Наръчник на застрователния посредник"
  Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003