ЗАД "Булстрад Виена Иншуранс Груп" АД

ЗАД

“Булстрад“ - застрахователно и презастрахователно акционерно дружество е основано на 31 юли 1961г. като първото акционерно дружество в България и оттогава развива всички застрахователни и презастрахователни дейности, като авиационно и морско застраховане, в което дружеството има водещо място на българския застрахователен пазар, карго застраховане, имуществено застраховане, застраховане на МПС, строителномонтажни рискове, лично застраховане и други.

В работата си ние поддържаме връзки с редица водещи застрахователни и презастрахователни компании от Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Италия, САЩ, Япония и Скандинавските страни, с които развиваме дългогодишни взаимоотношения.

От 1967г. в Лондон е учредена с наше основно участие фирмата European Reinsurance Brokers, чрез която дружеството ни осъществява директна връзка с Лондонския и световните презастрахователни пазари.

През 1994 г. ЗПАД “Булстрад” учредява “Булстрад-живот” АД, специализирано в областта на животозастраховането, а през 2003г. “Булстрад - Здравно осигуряване” АД, специализирано в извършване на здравноосигурителни услуги.

 

ПАЗАРНА ПОЗИЦИЯ

Базирайки се на богатия опит, традицията и международния си авторитет, ЗПАД ”БУЛСТРАД” заема вече трета поредна година водещото място на българския застрахователен пазар.

“Булстрад” е първото и единственото застрахователно дружество, преминало границата от 100 милиона лева брутен премиен приход.

Резултатите за изминалото първо тримесечие на 2004 година потвърждават лидерската ни позиция.

ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА

Застраховките на ЗПАД “Булстрад” се отличават с гъвкавост и с перфектна насоченост към пазара. Наред с традиционните продукти, предлагани на корпоративните клиенти, отскоро дружеството развива изключително успешна гама застраховки, предназначени за граждани.

Най-добър пример в това отношение е застраховката “Домашно имущество”, спечелила наградата “Финансов продукт на 2003 г.” на Международното финансово изложение “Пари, банки и инвестиции”. Емблематични за ЗПАД “Булстрад” за тази година станаха продуктите “Булстрад Бонус Каско” и “Булстрад Каско Експрес”.

КЛОНОВА МРЕЖА

За посрещане нуждите на все повече клиенти и защита на техните интереси през периода 1992-2003г. ЗПАД “Булстрад” разшири и продължава да разширява клоновата си мрежа в страната. Към днешна дата дружеството разполага с 13 генерални агенции, 40 агенции, 66 застрахователни центъра и 59 представителства в цялата страна, които предлагат богато разнообразие от застраховки, обслужващи промишлеността, финансовия сектор, транспорта, търговията, строителството, туризма и потребностите на граждани и организации. Наши клиенти са редица авторитетни учреждения, фирми и предприятия от цялата страна.

Акционери на ЗПАД Булстрад

Винер Щетише Ферзихерунг АГ Виена Иншурънс Груп /Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group (Vienna Insurance Group)/

Виена Иншурънс Груп е водещата австрийска застрахователна група в Централна и Източна Европа. В международен план, групата спада към пазарните лидери в този район.
Извън основния пазар в Австрия, Виена Иншурънс Груп има дъщерни компании в Албания *, България, Германия, Грузия, Хърватия, Лихтенщайн, Македония*, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Чешката Република, Турция*, Унгария, Украйна и Беларус. Освен това в Италия и Словения са разкрити клонове.
 
Към Виена Иншурънс Груп в Австрия, наред с ВИНЕР ЩЕТИШЕ Ферзихерунг АГ Виена Иншурънс Груп, спадат Донау Ферзихерунг, Банк Аустриа Кредитанщалт Ферзихерунг и Юнион Ферзихерунг. Освен това има и участия във Вюстенрот Ферзихерунг и Шпаркасен Ферзихерунг.
В Австрия, Чехия, Словакия, Румъния, България, Албания* и Грузия Виена Иншурънс Груп  се числи към пазарните лидери.

Ти Би Ай Ейч Сървисиз Груп Н.В." (TBIH N.V.)

Другият акционер на ЗПАД “Булстрад” принадлежи към  TBIH Financial Services Group NV (TBIH).

TBIH е финансова група с регистрация в Холандия, чиято основна цел е реализиране, придобиване и активно управление на инвестиции във финансовия сектор на Централна и Източна Европа. Дейността на TBIH първоначално беше съсредоточена в застрахователното и пенсионно дело, предимно в държавите от Балканския регион. От края на 2001г. TBIH създаде нова дъщерна компания TBIF Financial Services BV с цел разширяване на спектъра от финансови услуги: лизинг, управление на активи, ипотечно и потребителско кредитиране и други. Дейността на TBIH в България е групирана в два сегмента:

сегмент «ФИНАНСОВИ УСЛУГИ» 

  • „Ти Би Ай Инвест” АД
  • „Ти Би Ай Кредит” АД
  • „Ти Би Ай Лизинг” АД
  • „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” АД

сегмент «ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ»

  • ЗПАД „Булстрад”
  • ЗАД „Булстрад Живот”
  • „Ти Би Ай Здравно Осигуряване” АД
  • ПОК „Доверие”

Управление на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

Надзорен съвет

Петер Хьофингер - Председател

Членове:

Вернер Матула

Йосеф Айгнер

Йосеф Бихлер

Атанас Кънчев

Антон Станков

Управителен съвет

Недялко Чандъров - Председател на УС и главен изпълнителен директор

Кристоф Рат - Зам. председател на УС и изпълнителен директор

Иво Груев - Член ва УС и изпълнителен директор

Пламен Шинов -Член на УС и изпълнителен директор

Иван Иванов -Член на Управителния съвет

Светла Несторова - Член на Управителния съвет

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАД "Булстрад Виена Иншуранс Груп" АД


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003