"Алианц Лизинг България" АД

За контакти
тел. ++359 2 948 70 10
факс. ++359 2 943 48 93
web:www.allianzleasing.com
email: office@allianzleasing.com
адрес: ул. "Резбарска" №5
София - 1510
България  

Представяне
Акционерното Дружество "Алианц Лизинг България" АД е търговско дружество със статут на юридическо лице на българско право! Акционери на Дружеството са Алианц България Холдинг АД /51%/ и ВХО Холдинг ГмбХ /49%/. Договорът между Акционерите е сключен на 16.11.2006г

Уставен капитал
Уставния капитал на Дружеството възлиза на 1 204 082 ( милион двеста и Четири хиляди и осемдесет и два лева).

Основен акционер
"Алианц България Холдинг" АД

Система на управление
Алианц Лизинг България АД е с двустепенна Система на упправление - Надзорен Съвет и Управителен Съвет.

Надзорен съвет
Максим Сираков - Председател на надзорния съвет
Ралф Кирхнер - Член на надзорния съвет
Страхил Видинов - Член на надзорния съвет

Управителен съвет
Пламен Митев - Председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор
Янислав Цанков - Изпълнителен Директор
Стойчо Кръстев – Изпълнителен Директор
Милена Шопова – Финансов Мениджър
Григор Ваклиев – Началник отдел "Финансови Анализи"

Лица, представляващи дружеството
Пламен Митев - Председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор
Янислав Цанков - Изпълнителен Директор
Стойчо Кръстев – Изпълнителен Директор

"Алианц Лизинг България" АД e универсална лизингова компания.
Компанията предлага голямо разнообразие от лизнигови схеми, както на марките Мерцедес, Крайслер, Мицубиши и Рено, така и на всички видове марки нови и употребявани автомобили, техника и оборудване предпочитани от клиентите.
Предимствата на дружеството са кратките срокове и опростени процедури за сключване на договор.
СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА "Алианц Лизинг България" АД


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки