"ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД"

"ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД"

управление: Гернот Райтер адрес: София 1612, бул. Цар Борис ІІІ №1, ет. 5
телефон: +359 2 9811365,9806358,9890044
факс: 02/ 989 00 34
e-mail: office@grawe.bg

уеб сайт: http://grawe.bgGRAWE GROUP


Основаването на Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE) през 1828 г. е тясно свързано с дейността на ерцхерцог Йохан - по-младия брат на първия австрийски кайзер Франц I. Дружеството е създадено с решение на кайзера като "Имперско привилегировано взаимоспомагателно дружество срещу пожар", т.е. като сдружение за взаимопомощ при пожар.


След застраховките срещу пожар (1828), застраховките на мебели (1873) и застраховките на стъклописи (1877) през 1909 година в дейността на дружеството като четвърти дял е включена и застраховката срещу градушка. През 1913 година, последната преди войната, GRAWE постига изключителни резултати. През 1938 година в портфейла на дружеството влизат и застраховките „Злополука”, „Гражданска отговорност” и „Каско”. В периода след 1945 г. някогашното взаимоспомагателно дружество срещу пожар се превръща в модерна застрахователна компания.


През 1972 г. GRAWE прави и последната значима крачка при навлизането в различните застрахователни области, като включва животозастраховането в своята дейност. Оттогава дружеството предлага на своите клиенти почти всички важни застрахователни продукти и по този начин им гарантира сигурност и защита във всякакви ситуации. Чрез създаване на дъщерни застрахователни дружества, чрез закупуване на дялови участия в банки, на недвижимо имущество и инвестиционни дружества GRAWE се превръща в един от водещите застрахователни и финансови концерни в Австрия.


За повече от 177 години история GRAWE не само устоява на световните войни, икономическите рецесии и кризи, но и претърпява неимоверно развитие.


ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД


"ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД е регистрирано като българско застрахователно дружество със 100% чуждестранно участие. Дружеството притежава лиценз за застрахователна дейност No 99 от 15.06.2000 г.  Концернът GRAWE Insurance Group притежава 100% от капитала на дъщерното дружество "ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД . Създаден е през 1828 г. като сдружение за взаимопомощ и пожар. Претърпява изключително бързо развитие и скоро се превръща в дружество с комерсиална цел, като непрекъснато разширява дейността си и в момента предлага почти всички видове застрахователни и финансови услуги. Разширяването на  областите на работа се осъществява чрез създаването на дъщерни дружества в Словения, Хърватска, Унгария, Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Украйна, България, Румъния, Молдова, Македония и Косово, както и чрез участие в банки и създаване на инвестиционни дружества.Придобиването и администрирането на недвижими имоти, чиято собственост заема значителен дял в структурата на активите на дружеството, представлява друг важен аспект на фирмената дейност. През 2008 г. GRAWE Group реализира премийни приходи в размер на 722 млн. EUR и управлява 3,8 млн. застрахователни договора.С този обем GRAWE Group е сред водещите застрахователни дружества в Австрия. За концерна работят около 3223 висококвалифицирани сътрудници и агенти. Инвестициите на концерна в края на финансовата 2008 г. възлизат на 2,9 млрд. EUR, като допринасят значително за успеха на концерна и представляват негова солидна финансова основа.


"ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД е сред водещите компании, които предлагат дългосрочни валутни спестовно-осигурителни програми в България. Нашите продукти са разработени въз основа на съвременни европейски стандарти и следват традицията на компанията майка със 180 годишен опит в застраховането. Компанията се отличава най-вече с качеството на продуктите, високото ниво на обслужване и професионализма на служителите и партньорите си. Основна задача, която дружеството си поставя е сигурността и благополучието на клиентите.


За 2008 г. GRAWE е отличена с престижната награда за най-препоръчван застраховател на Австрия.
 


Управителен съвет

 
 

 
 
G.Reiter

Гернот Райтер

Председател на Управителния съвет
Изпълнителен директор


 
G.Genova

Габриела Генова

Член на Управителния съвет
Финансов директор


 
N.Shtereva

Надежда Щерева

Член на Управителния съвет
Оперативен директор


  


Надзорен съвет

 
 

 
 
GP

Гюнтер Пухтлер

Председател на Надзорния съвет,
Член на Управителния съвет на Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ


 
OE

Д-р Отмар Едерер

Зам. председател на Надзорния съвет, 
Генерален директор на Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ


 

Д-р Михаел Дрексел

Независим член на Надзорния съветДирекции и клонова мрежа:


 


Дирекция СОФИЯ


Адрес: София 1463


Бул. Ген.М.Д. Скобелев 29. ет.1


Тел. 02/ 988 55 01, 988 55 02, 953 1326


953 13 27;факс: 02/ 953 13 28


e-mail: sofia.sales@grawe.bg


 


Дирекция ПЛОВДИВ


Адрес:Пловдив 4000 , бул.Руски 12, ет.1


Тел. 032/ 66 23 99;


Тел./факс: 032/ 66 24 99


e-mail: plovdiv.sales2@grawe.bg


 


Дирекция СТАРА ЗАГОРА


Адрес: Стара Загора 6000,


Ул. Иван Мирчев 8, ет.2


Тел. 042/64 88 66;


Тел./факс: 042/64 88 55


e-mail: starazagora.sales@grawe.bg


 


Дирекция ХАСКОВО


Адрес: Хасково 6300


Ул. България 63, ет.1


Тел.: 038/62 86 28


Те./факс: 038/62 76 27


e-mail: haskovo.sales@grawe.bg


 


Дирекция ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Адрес: Велико Търново 5000


Ул. Васил Левски 8, ет.1


Тел.: 062/60 55 31


Тел./факс: 062/60 55 41


e-mail: velikotarnovo.sales@grawe.bg


 


Дирекция ГАБРОВО


Адрес: Габрово 5300


Ул. Константин Иречек 7, ет.2


Тел.: 066/86 03 64; факс: 066/86 02 68


e-mail: gabrovo.sales@grawe.bg


 


Дирекция РУСЕ


Адрес: Русе 7000, ул. Княжеска 31


Тел. 082/ 87 11 12;


Тел./факс: 082/ 87 11 13


e-mail: russe.sales@grawe.bg


 


Дирекция ВАРНА


Адрес: Варна 9000, ул. Шипка 28


Тел.: 052/ 69 90 50;


Тел./факс: 052/ 69 90 70


e-mail: varna.sales@grawe.bg


 


Дирекция ХАРМАНЛИ


Адрес: Харманли 6540,


Бул. България 6


Тел.: 0373/ 820 51


Тел./факс: 0373/ 820 52


e-mail: harmanli.sales@grawe.bg


Продукти, които предлага компанията:


  • Застраховка „Живот”
  • Допълнителна застраховка
  • Детска застраховка
  • Застраховка свързана с инвестиционен фонд


Повече информация за продуктите на GRAWE може да откриете в сайтa www.grawe.bg.


                       


 


 


 


  
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998