“Животозастрахователен институт” АД

“Животозастрахователен институт” АД

управление: Георги Пирков адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 41
телефон: 359 2 805 53 89
факс: 359 2 952 24 81

уеб сайт: http://jzibg.com/

 

 

 

 

 

В началото на декември 2005 г. "ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД  е получил разрешение за извършване на застрахователна дейност с решение № 758 – ЖЗ на КФН  за следните видове застраховки:
Застраховка „Живот и рента”;
Допълнителна застраховка;
Застраховка „Злополука”.

Капиталът на дружеството в размер на 6,5 млн. лв. е изцяло внесен.

Основен акционер в дружеството е ЗПК “Лев инс” АД, компания, доказала се през годините, като един от водещите български застрахователи. Основния акционер разполага с изградена структура, разполагаща с над 95 агенции, покриващи територията на цялата страна.

Дружеството е с едностепенна система на управление:
Председател на Съвета на директорите – Ася Миркова Аксентиева;
Зам.-председател на Съвета на директорите – Лозана Любенова Славчова;
Изпълнителен директор – Георги Василев Пирков.

 “Животозастрахователен институт” АД предлага на застрахователния пазар в България гъвкави продукти, съчетаващи в себе си възможностите за застрахователно покритие, включващо в себе си редица рискове, свързани със живота и здравето на застрахования, както и тези за спестяване, като дружеството гарантира застрахователната сума, спестовната част и лихвения процент, с който ежегодно се увеличава спестовната част по дългосрочните застраховки “Живот”.
В дружеството досега са застраховани над 1 200 лица по индивидуални и групови договори. Някои от корпоративните клиенти на дружеството са:
“Добружански земеделски институт”;
Министерство на отбраната;
ЗПК “Лев инс” АД;
Сдружение “Закрила обич и вяра”;
Сдружение “Шанс”;
“Такси С Експрес” АД.
Досега са застраховани кредитополучатели на следните банки:
“HVB Банк Биохим” АД;
“СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД;
“БАКБ” АД.

 


  
Застрахователна библиотека
Полезни връзки