"Българска агенция за експортно застраховане" АД (БАЕЗ)

"Българска агенция за експортно застраховане" АД (БАЕЗ)

управление: Дочо Карадочев адрес: София 1301, бул. “Александър Стамболийски” № 55, ет.1
телефон: 02/ 923 69 11
факс: 02/ 987 06 65
e-mail: baez@baez-bg.com

уеб сайт: http://www.baez-bg.com/

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (БАЕЗ) 
е специализирано застрахователно дружество, което предлага застраховки на плащания при износ и сделки на територията на Република България.

Съвместно с търговските банки, опериращи на българския пазар, БАЕЗ е разработила и схеми, които улесняват финансирането на дейността на своите клиенти.


Ние предлагаме... 
Застраховане на финансови рискове и възможности за финансиране.

Ние вярваме... 
Че вземанията са актив, който заслужава защита.

Ние знаем... 
Че природата на риска се променя постоянно, затова се стремим да предложим на нашите клиенти най-добрите застрахователни решения.

Нашата дейност...

Се регулира от следните нормативни актове:

 • Закона за експортното застраховане (за сметка на държавата).
 • Кодекс за застраховането (за сметка на БАЕЗ).

Ние осигуряваме... 
Защитa срещу риска от неплащане и възможности за развитие на Вашия бизнес.

Механизъм на застраховането на финансови рискове...

 

Нашата цел... 
Да осигурим на българските компании адекватни решения за осъществяване на търговската им дейност; 
Да бъдем пълноценен партньор при управлението на риска; 
Да насърчаваме разширяването на бизнеса на нови пазари; 
Да гарантираме сигурността на вземанията.

За нашите клиенти... 
Са разработени застрахователни продукти, които да отговарят на нуждите на бизнеса.

БАЕЗ предлага застраховки на:

 • плащания по външнотърговски сделки (експортно застраховане) и
 • плащания по търговски сделки между фирми от България.

Целта на тези застрахователни продукти е да бъде осигурена ефективна защита на българските компании от търговския и политически риск по отношение на купувача, при конкретно изпълнена доставка на стоки или извършени услуги.   

Ние покриваме... 
Търговски и политически рискове.

Търговски рискове:

 • неплатежоспособност на длъжника (несъстоятелност и ликвидация);
 • забава на дължимото плащане за период по-дълъг от “периода на изчакване”, уговорен в полицата.   

Политически рискове:

 • политически събития: война, стачки, ембарго, преврат и др.;
 • мораториум върху плащанията;
 • конфискация и национализация;
 • промени в режима на плащанията;
 • приемане или изменения в нормативните актове и др.


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки