Дженерали Нет Застрахователен брокерадрес: 0800 12 712
телефон: 02/ 953 32 96; 0894/ 767 277
факс: 02/ 952 10 33
e-mail: maia.valcheva@generali.bg

Generali Net Insurance Broker is the youngest member of Generali Bulgaria Group

  • Established in 2007
  • Servicing Generali Bulgaria VIP clients
  • Able to provide specialized tailor-made solutions


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,