„Застрахователно дружество Евроинс Живот” ЕАД

„Застрахователно дружество Евроинс Живот” ЕАД

управление: Калин Костов адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43
телефон: 0700 89 039
факс: 02 9651 562
e-mail: office@euroinslife.bg

уеб сайт: http://euroinslife.bg/

"ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ ЕАД е единствената компания на българския пазар, която предлага застрахователна програма покриваща рискове в случай на онкологично заболяване.

Със сключването на застрахователната програма, освен покритие срещу онкологични заболявания, застрахованият получава и възможността да поиска Второ лекарско мнение за потвърждаване или отхвърляне на поставената диагноза, покрита по програмата, както и на още над 170 състояния или заболявания. Предписаният план на лечение също бива анализиран и при необходимост биват направени препоръки за неговото актуализиране с по-съвременни методи. Продуктът се нарича „Обичам Живота“, за повече информация, моля посетете www.euroinslife.bg

"ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ ЕАД предлага в своето портфолио разнообразие от индивидуални и групови застраховки “Живот”.

ЕВРОИНС ЖИВОТ ЕАД е част от Евроинс Иншурънс Груп от началото на 2014 г. 

Евроинс Иншурънс Груп е една от най-големите независими застрахователни групи, оперираща в Централна и Източна Европа. Евроинс Иншурънс Груп има около 7% пазарен дял в България, Румъния и Македония и персонал от над 1100 служители. 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки