"БУЛАТ 2002" ООДадрес: гр.София, бул."Витоша" №94, ет.1
телефон: 02/ 227998, 0888 450497, 0889 504386


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004