"Б.Г.Е.М -99" ООДуправление: Костадин Балтов адрес: 1408 София, бул."Витоша"№119
телефон: (02) 953 04 99, (02) 953 26 50


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999