"Групама Животозастраховане"ЕАД

"Групама Животозастраховане"ЕАД

управление: Селин Болар адрес: гр. София , бул. “Цариградско шосе“ 47А, бл.В, ет.3
телефон: 02 / 915 88 88

уеб сайт: http://www.groupama.bg

„Групама Животозастраховане“ ЕАД е правоприемник на създаденото на 20.04.2004 г. Животозастрахователно Дружество „ДСК Гаранция“ АД. 

През 2008г. една от най-големите френски застрахователни компании Groupama S.A. придобива 100 % от акциите на Дружеството и става негов едноличен собственик.

На 08.09.2009г, официално е обявена промяната в името на дружеството, което става „Групама Животозастраховане“.

„Групама Животозастраховане“ ЕАД  е изключителен партньор на Банка ДСК ЕАД, по силата на подписаното на 11.02.2008 г. дългосрочно регионално споразумение в областта на животозастраховането и други застрахователни и банкови продукти.

Управление и структура:

Селин Болар, Изпълнителен директор

Рая Грозева, Главен Актюер;  

Михаил Желязков, Ръководител Вътрешен Одит

 

Контакти:

Експертен Център Застраховане „АЛО ГРУПАМА“, който може да бъде избран на тел.: 0700 123 32, от цялата страна.

Адресът на Централни Управление на  „Групама Животозастраховане“ ЕАД  е :

бул. „Цариградско шосе” No 47А, Блок В ет.3 (вход от ул. „Николай Ракитин”) 

тел. 02 / 915 88 88

имейл: office@groupama.bg

 

  
Застрахователна библиотека
Полезни връзки