Групама Животозастраховане“ ЕАД получи разрешение от Комисията за финансов надзор да придобие ЗАД „Експрес Животозастраховане“ АД.

17.10.2019
Групама Животозастраховане“ ЕАД получи разрешение от Комисията за финансов надзор да придобие ЗАД „Експрес Животозастраховане“ АД.


 „Групама Животозастраховане“ ЕАД информира, че Комисията за финансов надзор одобри на 10 октомври 2019г.  извършването на пряко придобиване от „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД на 100% квалифицирано участие в капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

Комисията одобри също:

  • нови членове на съвета на директорите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД - Селин Болар и Оливие Пекьо.

  • Свилен Атанасов Стоянов за лице, осъществяващо функцията по вътрешен одит на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

  • Владимир Георгиев Ралчев за прокурист на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

Назначенията ще бъдат в сила след финансовото приключване на придобиването.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,