Електронно оборудване

Използва се за търговски и индустриални цели, срещу материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани, непредвидени събития - Действия на човека небрежност, неправилно използване на застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или грабеж, Пожар, Природни бедствия, Технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,