Електронно оборудване

Използва се за търговски и индустриални цели, срещу материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани, непредвидени събития - Действия на човека небрежност, неправилно използване на застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или грабеж, Пожар, Природни бедствия, Технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998