Рентна (пенсионна) застраховка

Тази застраховка е свързана с настъпването на определено условие /определена възраст или след изтичане на срока на договора/, след което на застрахования се изплаща за определен срок или безсрочно определената с договор рента. Застраховката може да бъде сключена лично или в полза на друго лице. В зависимост от рентата застраховките биват: пожизнена рента – рентата се изплаща докато лицето е живо; срочна рента – рентата се изплаща за определен срок; пренумерандо рента – рентата се изплаща в края на годината; разсрочена рента – плащането на рентата е на части през годината; отсрочена рента – плащането на рентата започва след определен срок; нарастваща рента – изплащаната рента нараства /най-често това нарастване е аритметично/.

Пенсионното застраховане е разновидност на застраховката на рента, тъй като на застрахования се изплаща застрахователна сума /ежемесечно, тримесечно, шестмесечно или годишно/ от момента, в който то навърши пенсионна възраст. Изплатената рента се явява като допълнителна пенсия, от където идва и името й. Особеност при тази застраховка е, че обикновено здравословното състояние на застрахования не се взема в предвид.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки