29% от брутния премиен приход от застраховане е реализиран от застрахователните брокери

30 Октомври 2007 г.,zastrahovatel.com

Дейността на застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2007 г.

От началото на годината има две категории брокери – едните регистрирани в България, а другите - в чужбина, като последните са уведомили Комисията за финансов надзор, че искат да развиват дейност у нас. Има и трета категория – наши брокери, които са изразили намерение да развиват дейност в чужбина. В общия списък „българските” застрахователни брокери вече са 221, а чуждестранните - 170, като всеки ден пристигат нови уведомления. Четири български брокери са заявили желанието си да продават продукти зад граница. Това са “Ай Пи Ес Сървисиз” ООД от Варна, който желае да развива дейност във Великобритания, “Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД от София, чиито намерения са насочени към Австрия, “Маринс Интернешънъл” ЕООД от Варна, който желае да работи на територията на Румъния, и „Инстрейд” ЕООД, София, чиито намерения са насочени към пет държави - Франция, Гърция, Литва, Австрия и Румъния. От тях само “Маринс Интернешънъл” ЕООД от Варна е представил данни в КФН за брокерската си дейност в чужбина.

Премиен приход, реализиран от застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2007 г.

 

Общо застраховане

в хил. лв.

Животозастраховане

в хил.лв.

Общо

в хил. лв.

към 30.06.2006 г.

към 30.06.2007 г.

към 30.06.2006 г.

към 30.06.2007 г.

към 30.06.2006 г.

към 30.06.2007 г.

Премиен приход

105 321

168 040

23 982 761

34 288

129 304

202 328 

57 %

Приход от комисиони

20 170

37 343

3 018

4 462

23 189

41 806

От статистическите данни, обобщени от Комисията за финансов надзор, се вижда, че премийният приход, реализиран чрез дейността на брокерите, бележи голям ръст в сравнение с шестмесечието на предишната година. За първите 6 месеца на 2007 г. премиите са 202,33 млн. лв., или 29% от брутния премиен приход от застраховане, докато през миналата година са били 129,30 млн. лв. (приблизително 57% ръст на годишна база). От тях 168 млн. лв. са реализирани в общото застраховане (28,20% от брутния премиен приход в общото застраховане) и 34 млн. лв. в животозастраховането (33,71% от брутния премиен приход в животозастраховането).

Интересно е, че през последните месеци водещите брокери си сменят местата :

На първо място излиза „Евролайф България” ЕООД

с 11,60% пазарен дял (23 млн. лв.)

Миналогодишният първенец „Марш” ЕООД сега застава на второ място

с 10,57% пазарен дял (21 млн. лв. премийни приходи).

На трето място е „Ай Ен Джи иншурънс брокер” ЕООД

с 5,52% (11 млн. лв.), а на четвърто е „Райфайзен застрахователен брокер” ЕООД с 5,09% (10 млн. лв.).

Всяко едно от останалите 217 дружества има под 5 процента пазарен дял, което показва един напълно раздробен пазар, като дори има лицензирани брокери, които въобще нямат дейност. Но, от друга страна, пазарът е строго диференциран сред първите големи брокери – почти всички премийни приходи на „Евролайф България” ЕООД са само от един вид застраховка - „Живот и рента”, докато при „Марш” ЕООД премиите са от повече видове застраховки – „Каско”, „Живот и рента”, „Щети на имущество”, „Пожар и природни бедствия” и други.

Основната част от реализирания премиен приход по общо застраховане чрез застрахователни брокери е по застраховки: „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (50,31%), „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (17,72%), „Пожар и природни бедствия” (12,79%) и „Щети на имущество” (6,72%).

При животозастраховането реализираният чрез брокерите премиен приход е основно по застраховка „Живот и рента” (97,59%).

Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 41,80 млн. лв. От тях 37,34 млн. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и само 4,46 млн. лв. - в животозастраховането. Комисионите на брокерите, отнесени към реализирания чрез тях премиен приход, са 22,22% в общото застраховане и 13,01 % в животозастраховането.

 

 

 

 

 

.

 

Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки