В България брокерската дейност все още не се радва на популярност

07 Февруари 2007 г.,zastrahovatel.com

„Марш” ЕООД ,„Евролайф България” и „АОН България" отново лидери сред застрахователните брокери

През 2006 г. бяха въведени някои нови елементи в статута и изискванията към застрахователните брокери. Всички брокери, получили разрешение за извършване на дейност по отменения Закон за застраховането, трябваше да съобразят дейността си с изискванията на вече действащия Кодекс за застраховането и да поискат вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Брокерите подаваха заявления и прилагаха необходимите документи, след което от Управление „Застрахователен надзор” се извършваше проверка и заместник-председателят на КФН и ръководещ управлението Ралица Агайн издаваше решение за вписване (или невписване) в регистъра. Така всяка седмица по десетина брокери получаваха нови разрешения, като в момента цифрата на правоимащите брокери е 215. (Списъкът им ще публикуваме в следващ брой на в. „Застраховател прес”).

Освен към заварените брокери, нови изисквания имаше и към желаещите да станат брокери (които до момента не са упражнявали брокерска дейност). На няколко пъти през годината в КФН се провеждаха изпити за придобиването на професионална квалификация за застрахователни брокери.

На 24 юни 2006 г. и на 9 декември 2006 г. бяха насрочени изпити за застрахователни брокери и трийсетина нови лица навлязоха в този бранш.

През годината бяха отнети разрешителните на брокери, които не са упражнявали дейност известно време.

Новости имаше и по отношение на отчетите, справките и легитимацията. На 18 август 2006 г. Ралица Агайн издаде заповед, с която утвърди образци на отчетите и справките, които застрахователните брокери трябва да подават  два пъти годишно в КФН, подписани с електронен подпис.

Въпреки че брокерите са толкова много - 215, малко от тях упражняват активна дейност. Може да се каже, че само двайсетина наистина се занимават със застрахователно посредничество, а за останалите брокерството е съпътстваща дейност на някаква друга, която е основна за фирмата.

На първо място сред първите 20 е „Марш” ЕООД с 19 512 395 лв. (15.09 %) премиен приход за шестмесечието на 2006 г., като най-много премии са събрани от „Щети на имущество” – 3 817 419 лв. На второ място се нарежда „Евролайф България” ЕООД с 16 613 045 лв. (12.85%) за шестмесечието, като почти всички премии са от застраховка „Живот и рента”. На трето място е „АОН България” ЕООД с 12 075 090 лв. (9.38%) премиен приход, събрани най-много от „Щети на имущество”. (Виж таблицата долу)

Премиен приход по видове застраховки и брокери за първото шестмесечие на 2006 г.

Интересно е да се отбележи, че в сравнение с други браншове застрахователните брокери реализират един от най-големите темпове на прираст - 67,72 % . За шестмесечието на 2006 г. са събрани премийни приходи в размер на 129 303 939 лв., докато за шестмесечието на 2005 г. реализираният премиен приход беше 77 097 072 лв.

Темп на прираст

 

 

Животозастраховане

общо

към 30.06.2006 г.

към 30.06.2005 г.

към 30.06.2006 г.

към 30.06.2005 г.

към 30.06.2006 г.

към 30.06.2005 г.

Премиен приход

105 321 178

64 512 874

23 982 761

12 584 198

129 303 939

77 097 072

67,72%

Приход от комисиони

20 170 377

12 384 781

3 018 127

2 369 442

23 188 504

14 754 223

57,17%

Интересно е съотношението между премийните приходи, събрани от всички брокери, и премийните приходи на застрахователите по общо и животозастраховане. За шестмесечието на 2006 г. премийните приходи на брокерите са 129 303 939 лв., а застрахователите (по общо застраховане и животозастраховане) са реализирали приходи от 587 263 806 лв., тоест само 1/5 от премиите са събирани от брокерите, а другите са постъпвали при застрахователите от агенти или направо в офисите им. Това съотношение показва непопулярността на брокера в обществото, непознаване на ползата от него и незнанието, че услугите му са безплатни за потребителите.

Българският потребител все още предпочита сам да търси къде, какво и за колко да застрахова, вместо да ползва консултацията на професионалист. Той не знае, че не може да се сравни компетентната консултация, която ще му даде един брокер, със “самодейното” лутане по пътеките на застраховането.

Теодора Байчева

Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки