Близо 70 на сто от брутния премиен приход принадлежи на автомобилните застраховки

19 Септември 2008 г.,zastrahovatel.com
Брутният премиен приход по общо застраховане за периода януари-юни на 2008 г. съгласно агрегирания отчет за доходите е 723 296 хил. лв., с което е реализиран ръст от 21,4% на годишна база.

Общо застраховане

 

Близо 70 на сто от брутния премиен приход принадлежи на автомобилните застраховки

Брутният премиен приход по общо застраховане за периода януари-юни на 2008 г. съгласно агрегирания отчет за доходите е 723 296 хил. лв., с което е реализиран ръст от 21,4% на годишна база. Премийният приход от директно общо застраховане е 710 322 хил. лв. при 592 287 хил. лв. за шестмесечието на 2007 г. Размерът на получените премии от активно  презастраховане се изчислява на 12 133 хил. лв. при 3 218 хил. лв. за същия период на 2007 г. Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 356 489 хил. лв., като ръстът на годишна база е 41%. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 33% на годишна база и достига 1 060 230 хил. лв.

Нетният технически резултат съгласно агрегирания отчет за доходите на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, е отрицателен и възлиза на (-13 844 хил. лв.) при 28 592 хил. лв. за шестмесечието на 2007 г. Най-голям положителен принос в нетния технически резултат по видове застраховки имат „Автокаско” (13 540 хил. лв.) и „Пожар и природни бедствия” (6 605 хил. лв.). По застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” нетният технически резултат е отрицателен (- 27 193 хил. лв.).

Към края на шестмесечието на 2008 г. сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 473 488 хил. лв., като нарастването на годишна база е 22,5%.

На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (45,6%) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (23,2%) – общо 68,8% от брутния премиен приход, реализиран в сектора. Относителният дял на възникналите претенции по автомобилните застраховки е 85,1% от общия размер на възникналите претенции, от които 36,7% по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база има при застраховки „Релсови превозни средства” (83%) „Плавателни съдове” (35%) и „Кредити” (33%).

                 ;         На първо място

и за шестмесечието остава ЗАД „Булстрад” с 128 762 317 лв. премиен приход и пазарен дял от 17,82 на сто.

                      ;               На второ място

е „Общо застраховане ДЗИ” АД

с 94 244 207 лв. приходи и 13,04 на сто пазарен дял.

                 ;               &nbs p;    На трето място

е ЗАД “Алианц България”

с 94 244 207 лв. приходи и пазарен дял от 12,52 на сто.

 

Животозастраховане

 

Ръстът в сектора е 27% на годишна база

 

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на шестмесечието на 2008 г. съгласно агрегирания отчет за доходите, е 129 218 хил. лв., с което е реализиран ръст от 27% на годишна база. Премийният приход от директно животозастраховане възлиза на 133 509 хил. лв. Размерът на получените премии от активно презастраховане се изчислява на 670 хил. лв., при 661 хил. лв. за същия период на 2007 г. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 35 642 хил. лв., като ръстът на годишна база е 35,1%. Размерът на брутните технически резерви нараства с 35% на годишна база и достига 418 192 хил. лв.

Нетният техническият резултат, постигнат от животозастрахователите,  възлиза на (- 4 977 хил. лв.) при 7 282 хил. лв. за шестмесечие на 2007 г.

Към края на шестмесечието сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 866 447 хил. лв., като нарастването на годишна база е 27,1%.

С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно със 73,7% и 74,8%. Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Злополука” – с 42% и „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – с 32%.

Съгласно представените данни се наблюдава отчитане на загуби от дружествата, включени в групата „Дженерали”, като вече са предприети действия по тяхното компенсиране от страна на акционерите.

              На първо място

е ЗАД "Алианц България Живот” с премиен приход от 29 569 768 лв. и пазарен дял от 22,04 на сто.

                 ;         На второ място

е ЗК "УНИКА  Живот" с приходи от 23 341 027 лв. и пазарен дял от 17,40 на сто.

                 ;        На трето място

е ЗАД "ДЗИ” с 21 859 262 лв. приходи и пазарен дял от 16,29 на сто.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки