Двама нови застрахователни брокери са вписани в регистъра

10 Април 2009 г.,zastrahovatel.com

Ралица Агайн, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписа  в регистъра на застрахователните брокери:
„ХЕНДИ ТЕЛ” ЕООД
„МОДЕРНА - БВ” ООД

Решенията 309 и 340 може да намерите на